onsdag 16 december 2015

BA1b: Jullov=julläsning?Snart jullov och en massa ledig tid. För den som vill finns möjlighet att läsa. Det kan vara böcker, tidningar, tidskrifter. Vill du får du gärna dela din bästa läsbild och du får också gärna dela din läslogg. Din logg kan bestå av följande:

- Titel på text som du läst
- Var du var någonstans när du läste
- Hur långt du läste
- Vad du tyckte om det du läste

God Jul och trevlig läsning!

tisdag 15 december 2015

BA1B - Sista skolveckan


Just det! Vi ska fortsätta läsa och försöka bli klara med våra böcker. Har du redan läst klart ser du till att göra en skriftlig romanredovisning enligt instruktion som jag lagt ut tidigare. Du når den direkt genom att klicka på länken här under:

Länk till inlägg om romanredovisning


Efter jul kommer vi att hålla muntliga gruppsamtal om böckerna vi läst. Vi ska göra ljudinspelningar i form av podcast. En i gruppen kommer att få ansvar för att leda samtalet men alla ska kunna samtala kring sina böcker. Det ni ska "träna" på är det ni skrivit i era romanredovisningar. Mer information om detta kommer efter jullovet. Era podcast ska sedan bli tillgängliga för andra elever, lärare och föräldrar. 

Under julen får ni gärna fortsätta läsa. En hel del litteratur finns att nå via Läshörnan och det enda du då behöver är att du loggar in på 

Avmedia Skåne

Jag har skapat "Bokhyllor" i Läshörnan och här finns en del litteraturtips. Kolla gärna in dem!


Viktigt för er att veta är att vi denna vecka endast har lektion tisdag och onsdag. På torsdag har ni sovmorgon.

onsdag 9 december 2015

Historia - slutspurt inför jullovet

Sista lektionen för denna termin. En del av er kommer att få arbeta med årets julkalender Tusen år till julafton. Nedan finns tre avsnitt och till varje avsnitt en eller flera uppgifter:

Avsnitt 6: 1500-talet
Till detta avsnitt ska du få öva dig i att ställa frågor. Titta på avsnittet och fundera över:
a) Vilka frågor får du svar på? Skriv ner dem.
b) Vilka frågor får du inte svar på? Skriv ner dem.

Avsnitt 6: 1500-talet


Avsnitt 7: 1600-talet
Till detta avsnitt ska du samla fakta. Vad får du reda på om häxor? Gör stödanteckningar eller en tankekarta.

Avsnitt 7: 1600-talet


Avsnitt 8: 1600-talet och de fyra stånden
I Sverige fanns på 1600-talet fyra stånd. Du ska ta reda på mer om dem men också fundera över vilka skillnader det finns mellan det dåtida samhället och vårt nutida.
a) Vilka var de fyra stånden?
b) Vilka skillnader fanns mellan dem?
c) Om du skulle göra en jämförelse mellan 1600-talets samhälle och dagens, vilka är de största skillnaderna?

Avsnitt 8: 1600-talet och de fyra ståndentorsdag 3 december 2015

BA1B - Uppdrag: Detta är BA

På tisdag när vi har lektion ska ni i grupper får göra film i appen Animoto. Era filmer ska handla om Bygg- och Anläggningsprogrammet på Wendesgymnasiet. Själva uppdragsbeskrivningen får ni vid lektionens början.

En del av er har redan tidigare arbetat med appen Animoto men skulle ni behöva fräscha upp era kunskaper finns här en film som visar hur man arbetar i den.


onsdag 2 december 2015

FT2AB/FT2DE - slutspurt på arbetsområde Tidigmodern tid

På fredag är jag på plats igen och vi ska då bli klara med arbetsområde Tidigmodern tid. Ni ska vid lektionens slut ha gjort klart er historiska analys. Den ska antingen redovisas skriftligt eller muntligt.

För att få stöd i skrivandet har jag tagit fram en skrivmall som ni gärna får använda er av. Mallen ser du som en bild här nedan men den finns också som en länk direkt under bilden.Skrivmall tidigmodern tid


tisdag 1 december 2015

BA1b - PROV torsdag den 3 december

På torsdag är det dags för prov i svenska. Provet ska handla om LÄSSTRATEGIER. Följande ska ni kunna:

- de fyra lässtrategierna
- hur de används
- varför man använder dem

Ni ska också kunna VISA att ni kan använda strategierna. Ni kommer att få ut några texter på torsdag för att visa detta.

På tisdagens och onsdagens lektion kommer vi tillsammans att repetera strategierna och vi kommer också använda en del tid till läsning i romanerna.torsdag 26 november 2015

BA1b - Lennart Hellsing

En av våra stora poeter och skribenter, Lennart Hellsing, avled igår. Han debuterade 1945 med sina tokiga visor och ramsor. För att barn skulle lära sig alfabetet skrev han ABC-boken och den är fortfarande lika aktuell.
Nedan kan du lyssna på "Krakel Spektakel".

Och under texten till "Herr Gurka" får du se en modern inspelning av "Här dansar herr Gurka".

onsdag 25 november 2015

Historia FT2AB och FT2DE - dags för film!

Jag är dessvärre bortrest på fredag och därför skjuter vi fram era redovisningar en vecka. Ni ska alltså kunna hålla en muntlig presentation eller lämna in en historiska analys den 4 december (ni har lektionen på er att bli klara).

På fredagens lektion ska ni få en inblick i svensk stormaktstid genom att se ett avsnitt av programmet "Historieätarna". Efter avsnittet ska ni var och en lämna svar via den digitala samarbetsytan som finns under filmen.


måndag 23 november 2015

BA1b - Lässtrategin sammanfatta
Nu har vi kommit till den sista strategin som vi ska arbeta med i detta arbetsområde. Strategin heter Sammanfatta och precis som namnet säger handlar det om att lära sig göra bra sammanfattningar av en läst text.

Även till denna strategi har jag gjort en mall och den når du här nedan:

Mall för strategin Sammanfatta

Jag har också tagit fram olika läsprotokoll som kan vara en hjälp när man arbetar med strategin. Läsprotokollen når du nedan:

Läsprotokoll i tabellform

Läsprotokoll med skrivrader

onsdag 18 november 2015

TP2ab/TP2de - Skrivmall till historia
En del av er har nu kommit så långt att det börjar bli dags att skriva en egen text där orsaker till och konsekvenser av reformationen eller upptäcktsresorna lyfts fram. För att du ska få ett stöd i ditt skrivande har jag tagit fram en skrivmall (du ser en del av mallen på bilden här ovan). Hela mallen når du genom att klicka här nedan:

Skrivmall orsaker och konsekvenser

Du ska vara klar med din skrivna text senast den 27 november vid lektionens slut. Vill du hellre hålla en muntlig presentation ska du vara så pass klar att du kan hålla den i slutet av lektionen den 27 november. Vid din muntliga presentation kan du utgå från skrivmallen och prata kring de olika punkterna.

måndag 16 november 2015

BA1b - Lässtrategin Upptäcka/reda ut oklarheterDags för den tredje lässtrategin. Denna handlar om att upptäcka och reda ut oklarheter i den text du läser. Även här har jag gjort en mall som du kan använda dig utav. Du kommer åt mallen här nedan:

Mall upptäcka/reda ut oklarheter

Vi kommer att gå igenom strategin tillsammans och därefter ska jag konkret visa hur man använder sig utav den. Nästa steg blir att ni tillsammns får arbeta med strategin för att sedan till sist arbeta med den på egen hand utifrån den roman du läser.

Vill du få hjälp med hur man kan arbeta med strategin? Här nedan finns ett läsprotokoll som du kan ha som stöd under din läsning.

Läsprotokoll upptäcka/reda ut oklarheter


onsdag 11 november 2015

Vikarie den 12-13 november

Jag ska på utbildning den 12-13 november och därför kommer ni att ha vikarie. Den som ska vikariera är Tord och honom har ni alla träffat tidigare.

Skulle något vara oklart eller ni behöver få tag i mig kan ni alltid skicka ett mail eller leta upp mig i nästa vecka.

BA1b - romanredovisning

Redan nu ska du få ut instruktionen till din romanredovisning. Jag har gjort två olika stödmallar, en i vanligt google docs och en som tankekarta. Du kan använda vilken av dem du vill. Tanken är att du både lämnar in skriftligt samt sitter i mindre grupp och berättar om din roman utifrån rubrikerna i stödmallarna. Jag kommer att ge dig mer information inom kort.

Tankekartan ser du här nedan. Gemen visar att det finns mer information till varje rubrik. Klicka på dem för att öppna och komma åt texten.

Stödmallen som jag gjort i Google docs når du här nedan:

Stödmall i Google docs

lördag 7 november 2015

BA1B - Lässtrategin Ställa frågor/undra

Då var det dags för den andra lässtrategin, Ställa frågor/undra. Precis som med förra, Överblicka/se framåt, ska jag inleda med att gå igenom strategin och därefter arbetar ni tillsammans i grupper för att slutligen få arbeta på egen hand. Till vår hjälp har vi mallen som du når nedan:

Lässtrategin Ställa frågor/undra

Viktigt när det gäller denna strategi är att lära sig ställa frågor på olika nivåer. Man brukar tala om 3 olika nivåer:

- ställa frågor direkt till texten
- ställa frågor mellan raderna
- ställa frågor utanför texten

Nedan kan du klicka dig vidare till ett exempel på ett läsprotokoll som rör denna strategi:

Läsprotokoll Ställa frågor/undra
torsdag 5 november 2015

Historia - arbetsområde Tidigmodern tid

Då är vi alla tillbaka efter ett skönt lov!

Vi kommer nu att börja med det tredje arbetsområdet i historia. Detta handlar om epoken tidigmodern tid. Information om arbetsområdet får du genom att klicka på länken nedan:

Information om arbetsområdet Tidigmodern tid

När det gäller bedömningsmatrisen finns den i edWise under rubriken Måluppfyllelse.

Vi inleder med att se en genomgång av epoken. Genomgången är gjord av Mattias Axelsson.Nu ska vi snart börja jobba. Innan dess ska jag dock visa hur jag tänker att ni ska arbeta med texthäftet. Här nedan ser ni en bild över ett avsnitt och på bilden har jag lagt in lite information. Klickar du HÄR öppnas bilden i en ny flik.

onsdag 4 november 2015

BA1b - strategin Att överblicka/se framåt

Dags för första strategin - Att överblicka/se framåt!

Klicka på länken nedan för att få fram en faktasida om strategin:

Överblicka/Se framåt


tisdag 3 november 2015

BA1b - inlogg till Avmedia/SLI

Jag vill att ni alla ska få inlogg till Avmedia/SLI. Jag har därför lagt in er i systemet. Det som ni behöver göra är att gå in i FirstClass och öppna upp det bekräftelse-mail som kommit från Avmedia/SLI. I mailet finns en länk. Klicka på den och följ sedan instruktionen. Hör av dig om du har några frågor.

Lycka till!

BA1b - Läsning och lässtrategier i fokus

Välkomna tillbaka från lovet! Jag hoppas att ni har haft det bra!

Vi ska nu fortsätta med skönlitterär läsning och de flesta av er var under vecka 43 på biblioteket för att  låna eller reservera en bok. En del av böckerna som reserverades har nu kommit. Gå gärna inom biblioteket och hämta upp dem. Vart det någon av er som missade att låna en bok är det följande som gäller:

Du ska kolla igenom sidorna 46-53 i Barnbokskatalogen och välja ut en av de titlar som där presenteras. Låna/reservera den valda titeln på biblioteket. Barnbokskatalogen kan du få låna av mig.
Vad ska vi då göra under de kommande veckorna?
Jo, vi ska mer intensivt arbeta med skönlitterär läsning och olika lässtrategier. Lässtrategierna kan man använda före, under och efter sin läsning och de är en hjälp för att komma vidare i en läst text. Till varje lektion ska du ha din roman med dig så att du kan använda den i ditt arbete med de olika strategierna. Under i stort sett varje lektion kommer vi att samtala, skriva och läsa.

I dokumentet, som du når via länken nedan, ser du kopplingen till det centrala innehållet men också vad som förväntas av dig:måndag 19 oktober 2015

BF3A - utvärdering av arbetsområde Epoker

Då var det dags att utvärdera arbetsområde Epoker. Du kan fylla i enkäten direkt här nedan.


Skapa en egen enkät för användarfeedback

torsdag 15 oktober 2015

BF3B - flytt av lektion v 43

Vår lektion torsdagen den 22 oktober flyttas till onsdagen den 21 oktober. Ni kommer då att få träffa mig i biblioteket (by 12) mellan kl 09.30-11.30 för att ha ett kort individuellt samtal om kursen.

BF3B - utvärdering av arbetsområde Epoker

Dags att utvärdera! Fyll i enkäten nedan.

Tack för din medverkan!


Skapa en egen enkät för användarfeedback

onsdag 14 oktober 2015

BA1b - lite inspiration till novellsamtalen

Idag fick ni ut novellerna Shuno av Dogge Doggelito och Heder av Jens Lapidus. Dogge Doggelito var tidigare med i gruppen The Latin Kings och på en platta finns följande låt:


Jens Lapidus hade en del av er koll på och då genom filmen Snabba cash. Så här såg trailern till filmen ut:
När det gäller novellen Heder finns den på Spotify. Du kan alltså söka på Heder av Lapidus och sedan är det bara att börja lyssna.

Historiskt källmaterial

Idag fortsätter vi med arbeta med källor och källmaterial och till vår hjälp tar vi händelsen i Ådalen 1931. Vad var det egentligen som hände i Ådalen? Vi börjar med att se ett kort utdrag ur Bo Widerbergs spelfilm som heter just Ådalen 31.

tisdag 13 oktober 2015

BA1b - novellsamtal i gruppUnder de kommande lektionerna ska vi arbeta med noveller. Vi ska läsa, samtala och diskutera. För att samtalen ska bli bra kommer vi att utgå från en modell som Aidan Chambers tagit fram. Denna modell introducerar jag och Marit under onsdagens lektion. Du kommer då också att få reda på vilken novell du ska läsa och vilka i klassen som kommer att tillhöra din samtalsgrupp.

Under torsdagens lektion läser vi novellerna och börjar fylla i läsprotokollen. Nästa vecka, den 20 och 21 oktober, ska vi ha novellsamtalen.

Den 22 oktober kommer det att finnas möjlighet att "göra om" sin muntliga presentation. Denna dag kommer vi också att ha korta individuella samtal, då du får reda på hur du ligger till i kursen Svenska 1.

Läsprotokollet, som du ska använda under din läsning och till samtalet, hittar du HÄR.

BF3A och BF3B - kolla detta till den individuella skrivuppgiften

Snart är det dags för den individuella skrivuppgiften. Du behöver ha koll på:

- varför man delar in historien i epoker
- vilka de olika epokerna är
- hur man kan dela in historien i epoker
- vilka viktiga förändringsprocesser som ägt rum under de olika perioderna och varför dessa är viktiga

Till din hjälp har du filmklippet från första lektionen inom arbetsområdet, se HÄR

och du kan också kolla in filmklippet nedan. Använd också läroboken och utgå från den tidslinje som finns på sidorna 32-33. Givetvis är också ditt och din grupps arbete med epokerna viktigt. Läs in dig på det ni gjort. Hör av dig om du har några frågor.


fredag 9 oktober 2015

BA1b - Dags för nytt arbetsområde

Nu ska vi lämna Unga reportrar och arbetet med ett hållbart samhälle bakom oss. Vi ska istället ta oss in i böckernas värld och veckorna fram till höstlovet arbeta med novellsamtal. Vi ska läsa, diskutera och skriva. För att få en bra start på arbetsområdet inleder vi med att tisdagen den 13 oktober vara på skolans bibliotek. Skolbibliotekarie Marit Hammarland kommer att ta emot oss. Vi samlas utanför by 12, där biblioteket ligger, kl 12.45. Hittar du inte dit kan du möta mig utanför ert program klockan 12.40 så går vi gemensamt till biblioteket.
fredag 2 oktober 2015

Nytt arbetsområde - Historiskt källmaterialNu är det dags för nästa arbetsområde - Historiskt källmaterial. Vi ska läsa, diskutera och tolka olika historiska texter. För att du ska få koll på det här med historiskt källmaterial inleder vi med en kort genomgång, där jag berättar och ger en del viktiga begrepp. 

Information om arbetsområdet och kopplingar till centralt innehåll och kunskapskrav finns HÄR.

Min genomgång kommer att utgå från DETTA material.

onsdag 30 september 2015

BA1B - Muntlig redovisning den 7 och 8 oktober

Under de kommande två lektionerna ska du få göra klart din muntliga presentation. Därefter är det dags för att redovisa. Halva klassen får göra sina redovisningar den 7 oktober och andra halvan den 8 oktober. ALLA ska dock vara på plats under båda dagarna.

Skulle du redan nu känna dig klar med din muntliga redovisning kan du få börja nosa på nästa arbetsområde som kommer att handla om skönlitteratur och läsning. Vi kommer att inleda med novellsamtal i grupp. Mer information om detta kommer i slutet av nästa vecka. De av er som vill kan dock redan i morgon får börja arbeta med noveller.

Under morgondagens lektion är det Tord som är vikarie, då jag är på konferens.

FT2AB: Arbetsområde Epoker - skriftlig individuell uppgift och utvärdering

På fredag är det dags för sista uppgiften inom arbetsområde Epokerna. Du ska då få göra en individuell skrivuppgift och fylla i en utvärdering. Utvärderingen finns här nedan så att du enkelt kan komma åt den.


Skapa en egen enkät för användarfeedback

FT2DE: Arbetsområde Epoker - indviduell skrivuppgift samt utvärdering

Då börjar arbetsområde Epokerna gå mot sitt slut. Under lektionen på fredag blir det dags för den individuella skrivuppgiften och därefter en kort utvärdering av arbetsområdet. Utvärderingen kan du fylla i direkt här:


Skapa en egen enkät för användarfeedback

onsdag 23 september 2015

Unga reportrar - om den muntliga redovisningen

Nu är det dags att börja arbeta med den muntliga redovisningen. Instruktionen till redovisningen finns
HÄR.

Se gärna filmen nedan som ger några tips inför din redovisning.


BF3B - ang muntlig redovisning i historia

Jag har beslutat att ni får även denna veckas lektion (24/9) på er att förbereda era muntliga presentationer om epoker. Era presentationer kommer därmed att göras den 1 oktober och då ska också ert skriftliga underlag lämnas in.

Vid lektionen därefter, den 8 oktober, kommer det att bli dags för den individuella skrivuppgiften.

Lycka till!

tisdag 22 september 2015

BF3A: Arbetsområde Epoker - information om kommande redovisningar

Då en del av er var iväg på annat under dagens lektion bestämde vi som var på plats när kommande redovisningar ska äga rum. Nästa vecka har vi studiedag på tisdagen, 29 september, så då har vi dessvärre inte någon historielektion!

Så här ser det ut med redovisningarna:

6 oktober - du och din grupp gör klart epokindelningen
13 oktober - du och din grupp redovisar för övriga i klassen om er epokindelning
20 oktober - individuell skrivuppgift kopplad till arbetsområde Epoker

Under den muntliga redovisningen/presentationen ska du och din grupp:

- delge övriga i klassen den information du/ni hittat om epokerna (vilka epoker, mellan vilka år, viktiga händelser, betydelsefulla personer, förändringsprocesser och saker bevarat till nutid)

- använda någon form av presentationstekniskt stöd (tavlan, dator/kanon, tidslinje, bilder)

I filmen nedan kan du få några tips på det här med muntliga presentationer:


tisdag 15 september 2015

Unga reportrar - vi samlar ord och kopplar dem till övergripande begrepp

Under denna lektion kommer Göran att ha hand om er. Tillsammans i grupper ska ni samla ihop ord och sedan lägga upp dem på en gemensam digital arbetsyta (padlet). Ni ska också med hjälp av era mobiler fotografera en del av orden och lägga upp bilderna på samarbetsytan. Instruktionen kan ni läsa HÄR men Göran kommer också att gå igenom den med er. Än en gång är det hållbart samhälle och hållbar utveckling som är i fokus.

Lycka till!

Arbetsområde Epoker - information om den muntliga redovisningen

Inom kort är det dags för den muntliga presentationen. BF3B har sina redovisningar den 24 september och FT2AB och FT2DE den 25 september. Vad är det då som ska ingå i presentationen?

Gruppen ska:

- delge övriga i klassen den information man hittat om epokerna (vilka epoker, mellan vilka år, viktiga händelser, betydelsefulla personer, förändringsprocesser och saker bevarat till nutid)

- använda någon form av presentationstekniskt stöd (tavlan, dator/kanon, tidslinje, bilder)

I filmen nedan kan du få några tips på det här med muntliga presentationer:

OBS! Redovisningarna kommer att filmas och användas av Jenny som ett stöd vid återkoppling och bedömning.

onsdag 9 september 2015

Unga reportrar - om skrivuppgift och kamratbedömning

Under vecka 38 kommer ni att ha vikarie på svensklektionerna. Tisdagens och torsdagen lektion kommer att handla om att den individuella skrivuppgiften medan onsdagens lektion kommer att vara en gruppuppgift (denna informerar Göran er om).

När du börjar bli klar med din skrivuppgift ska en klasskompis ge respons på ditt arbete. Kan du inte själv utse en kompis får läraren hjälpa till. Du ska också själv ge respons på en klasskompis text.

Till din hjälp har jag tagit fram ett antal mallar. Har du skrivit en debattartikel ska kompisen använda mallen för debattartikel, har du skrivit en krönika ska kompisen använda mallen för krönika o.s.v. Den ifyllda mallen ska kompisen lämna tillbaka till dig (antingen digitalt eller i pappersform) så att du sedan kan använda dig utav kommentarerna för att förbättra din egen text. Den mall du fyllt i när du läst klasskompisens text lämnar du till klasskompisen.

Du fortsätter sedan ditt arbete genom att läsa igenom din text en sista gång och därefter mailar du den till mig via FirstClass (till Jenny Edvardsson). Din text ska vara inlämnad senast torsdagen den 17 september. Du ska också se till att lämna in klasskompisens synpunkter till mig.

Nedan finns de olika mallarna:

Mall kamratbedömning nyhetsartikel

Mall kamratbedömning debattartikel

Mall kamratbedömning krönika

Skulle du bli klar med din text innan den 17:e september kan du påbörja arbetat med att göra om din text till en muntlig presentation. Läs igenom sidorna 162-163 i boken "Bra svenska" och titta på filmen nedan:Arbetsområde Epoker - några tips inför sammanställandet av information

Ni har nu alla kommit igång med arbetet i era grupper. Tillsammans skapar ni en struktur av historien genom att dela in den i epoker. När ni samlar information ska ni tänka på att:

1. förklara VAD det är som gör att en epok startar respektive slutar vid ett visst årtal. Det räcker alltså inte med att bara kunna ange årtalen

2. ange viktiga händelser från de olika epokerna och förklara VARFÖR dessa händelser är viktiga. Det räcker alltså inte med att bara rabbla upp ett antal händelser

3. ange betydelsefulla personer och förklara VARFÖR dessa är betydelsefulla. Vad var det de gjorda som satte avtryck i historien?

4. se de stora förändringsprocesserna. VILKA är de och VEM/VILKA påverkades av dessa förändringsprocesser? Det räcker alltså inte med att skriva att detta hände utan förklara också vem/vilka som påverkades.

5. försöka se om det från epoken finns något som är bevarat till nutid. VAD i så fall?

Tar du och din grupp hjälp av de fem punkterna ovan kommer arbetet att bli bra. Glöm inte bort att också koppla det ni gör till bedömningsmatrisen. Ska man nå de högre kunskapskraven måste man utförligt och nyanserat kunna redogöra för de fem punkterna ovan.


tisdag 8 september 2015

Unga reportrar - vi fortsätter skriva

Under dagens lektion kom vi igång med att skriva våra texter (debattartikel, krönika eller nyhetsartikel). Under denna vecka fortsätter med vid vårt skrivande och på torsdag stämmer vi av hur långt vi kommit. Nästa steg blir sedan att få respons av varandra via mallar som jag tagit fram. Mer information om detta kommer i nästa inlägg.

onsdag 2 september 2015

Screening den 3 september

Under lektionen den 3 september kommer ni att få genomföra en screening i svenska. Lars Bengtsson, skolans specialpedagog, håller i detta. Det kommer att gå superbra. Ta det bara lugnt. Se till att ha med er penna och sudd.

Lycka till!

Arbetsområde Epoker fortsätter


Under föregående lektion diskuterade vi begreppet epoker och ni fick se hur man kunde dela in Europas historia och Sveriges historia i olika epoker. Nu blir det dags för er att börja arbeta med de olika epokerna. Ni ska arbeta i grupp, precis som vi gick igenom sist och det ni måste börja med är att bestämma följande:

- Vilken epokindelning är det vi ska arbeta med? Sveriges? Europas?

När ni gjort detta är det bara att sätta igång. Till er hjälp finns epok-tabellen, i vilken det framgår VAD som ska finnas med under respektive epok.

Lycka till!

Unga reportrar - lektionen den 2 september

Idag ska en del av er få göra mikrofilmer enligt instruktion i tidigare inlägg (Uppgift mikrofilm). Övriga ska få fortsätta med att fördjupa sig i sitt valda ämne och få information om den texttyp man valt. En del av er har valt att skriva krönika och några andra har valt att skriva debattartikel. Klicka på länkarna nedan för att få mer information om respektive texttyp:

Krönika

Debattartikel

Vill du få inspiration av andras krönikor kan du klicka HÄR. Exemplet är från Aftonbladet.se.
Du kan också få tips på hur andra skriver debattartikel genom att klicka HÄR. Exemplet är från Helsingborgs Dagblad.

Sist men inte minst checklistor och skrivmallar för krönika och debattartikel. Materialet är hämtat från läxhjälp.nu.

Skrivmall krönika

Skrivmall debattartikel


fredag 28 augusti 2015

Information om individuell skrivuppgift Unga reportrar

På tisdag, 1 september, kommer ni att ha vikarie på svensklektionen. Nedan finns information om det ni ska få göra.

Då var det snart dags att påbörja den individuella skrivuppgiften inom arbetsområde Unga reportrar. Till vår hjälp har jag tagit fram en kort instruktion/information (se länk nedan).

Instruktion/information om individuell skrivuppgift

Börja med att läsa igenom den. Därefter sätter ni er i grupper och tillsammans diskuterar ni de två frågorna:

1. Vad brinner jag för kopplat till ett hållbart samhälle?
2. Vad vill jag förändra här och nu kopplat till ett hållbart samhälle.

Era tankar och idéer skriver ni tillsammans ner i den tabell ni fått ut. Ni hittar den också HÄR.

När alla grupper är klara hjälps ni åt att fylla tavlan med alla era tankar och idéer. Därefter börjar det individuella arbetet. Du ska fundera över vad du vill skriva om och vilken texttyp du ska skriva. Fyll i den Arbetsplan/Elevguide som du får ut under lektionstid. Den finns också att hämta HÄR.

När vi ses på onsdag ser vi hur långt vi kommit och då kommer några av er att få göra mikrofilm och några andra ska få information om de olika texttyperna.

Vi ses!

torsdag 27 augusti 2015

De första mikrofilmerna är nu klara

Här nedan finns länkarna till de två första mikrofilmerna. Uppdraget var att skapa en kort film som på något sätt berör ämnet "Hållbar miljö/hållbart samhälle". Grupperna valde att arbeta med appen Animoto.

Mikrofilm: Grupp 1

Mikrofilm: Grupp 2

Vid kommande lektion kommer vi att se på dem och grupperna ska få berätta om tankarna bakom. De som ännu inte gjort en film kommer att få möjlighet nästa vecka.

Vi fyller på med ytterligare en film.

Mikrofilm: Grupp 3


onsdag 26 augusti 2015

Uppgift mikrofilm - Unga reportrar

Uppgift: mikrofilm om hållbart samhälle

Under dagens lektion ska ni i grupper få skapa en film som på ett eller annat sätt går att koppla till hållbart samhälle. Filmen ska vara minst 1 men max 5 minuter lång. Gruppen kan använda en mobil eller en padda. Väljer ni padda kan ni antingen arbeta med paddans vanliga filmkamera eller med apparna Animoto och iMovie. Till Animoto finns det en enkel ”steg-för-steg”-manual som jag tagit fram. Se nedan.Filmen ska gruppen visa för klassen och efter visningen kort berätta om syfte och tanke bakom filmen.

Fundera tillsammans över följande frågor och filma sedan varandra när ni besvarar frågorna eller enas om ett område och gör en film kring det.

1.       Vad brinner jag för?
2.       Vad vill jag förändra här och nu i min omgivning?


Lycka till!

Uppstart arbetsområde Epoker

Efter en kort introduktion av kursen är det nu dags att börja med det första större arbetsområdet. Vi ska börja med ett område som heter "Epoker". Vi inleder med en film gjord av Mattias Axelsson.Vi kommer tillsammans att diskutera några frågor som jag tagit fram till filmen. Frågorna kan du hitta HÄR. Ha med dig dem under filmen och skriv gärna ner dina svar under tiden du lyssnar.

Vad innebär då detta arbetsområde? Vad ska vi göra? Hur ska bedömningen gå till? Mer information om detta kan du hitta HÄR

tisdag 25 augusti 2015

Svenska 1: Uppstart Unga reportrar

Introduktion Unga reportrar:

Vi inleder med filmen MIDWAY a Massage from the Gyre.


MIDWAY a Message from the Gyre : a short film by Chris Jordan from Midway on Vimeo.

Efter att vi sett filmen ska vi diskutera ett antal frågor:
1. Vad handlar filmen om?
2. Vilka problem och vilka lösningar presenteras i filmen?
3. Vad vill de som gjorde filmen säga med den?
4. Vilka tankar och känslor väcker filmen i dig?
5. Vad kan vi - här och nu - göra för att bidra till en bättre värld?

Tillsammans samlar vi ihop våra tankar och knyter an till Unga reportrar. Klicka på länken nedan för att få mer information:

Information om arbetsområde Unga reportrar

torsdag 20 augusti 2015

HiBF3b: Klassens tankar om historia

Under dagens lektion diskuterade vi begreppet historia. Vad är egentligen historia? Vi sammanställde också områden som intresserar er samt de områden som ni läst under högstadiet.

Om du klickar HÄR kan du se en enkel sammanställning över gruppernas svar.

tisdag 18 augusti 2015

Välkommen till kursen Svenska 1!

Hej och välkommen till kursen Svenska 1! Jag som håller i kursen heter Jenny Edvardsson och tillsammans ska vi under detta läsår ha bloggen som vår utgångspunkt i arbetet med kursen. Det är här du kan hitta information om vad vi ska göra. Det är också här du kan hitta utvärderingar, en del diskussionsuppgifter och material som hör till kursen.

För att komma till inläggen som rör dig och din klass klickar du i högersidan på BA1b1516 och du kommer då direkt till din klass och de inlägg som är gjorda kopplat till klassen.

Under våra första lektioner kommer vi att gå igenom kursen. Vi tittar på kunskapskravenkommentarerna till ämnet svenska och ämnets syfte och centrala innehåll.

Vi ses!

fredag 14 augusti 2015

Välkommen till kursen Hi1a1!

Vad är historia? 

Under vår första lektion kommer vi tillsammans att gå igenom vad historia är. Vi ska samtala och diskutera och därefter gå igenom kursen och dess uppbyggnad. Du ska få information om bloggen och hur vi använder den.

Till vår hjälp kommer vi att behöva bl a information om ämnekommentarer till kursen samt kunskapskraven

Välkommen till kursen Hi1a1!

tisdag 2 juni 2015

Historia BF3 - Dags att utvärdera arbetsområde Världskrigen

Vi har vår sista lektion tisdagen den 9 juni. Vi börjar kl 09.00. De som är helt klara med kursen, har lämnat in sin lärobok till Marit samt fyllt i denna enkät behöver inte närvara vid tisdagens lektion. För att jag ska veta att du gjort allt behöver du dock skicka ett mail till mig där du nämner att du lämnat in boken och svarat på enkäten.

Skapa en egen enkät för användarfeedback

BA1b - Utvärdering arbetsområde Poesi

Då var det dags att utvärdera arbetsområdet Poesi. Svara på frågorna nedan. Tack på förhand!


Skapa en egen enkät för användarfeedback

fredag 29 maj 2015

Sv3 - utvärdering språkhistoria

Då börjar arbetsområde Språkhistoria gå mot sitt slut. Du ska nu få möjlighet att utvärdera arbetsområdet. Fyll i enkäten nedan.


Skapa en egen enkät för användarfeedback

tisdag 26 maj 2015

BA1a - Utvärdering poesi

Fyll i enkäten nedan! Tack på förhand!


Skapa en egen enkät för användarfeedback

BA1b: Terminen går mot sitt slut - vad återstår att göra?

Snart är det sommarlov! Visst har tiden gått fort?

Innan vi alla tar ledigt är det några saker som vi måste göra klart. Veckorna framöver ser ut som följer:

tisdagen den 26 maj - introduktion novellsamtal
onsdagen den 26 maj - novellsamtal
torsdagen den 27 maj - novellsamtal

tisdagen den 2 juni - muntlig och skriftlig redovisning av låtanalys/diktanalys
onsdagen den 3 juni - uppsamling
torsdagen den 4 juni - testa läshastighet och läsförståelse (jämföra med resultatet från augusti)

tisdagen den 9 juni - uppsamling
onsdagen den 10 juni - sista lektionen i svenska

Utöver detta ska vi hinna ha betygssamtal. De av er som INTE skrivit egna dikter måste också göra det.

BA1a: Terminen går mot sitt slut - vad återstår att göra?

Nu är det inte så många veckor kvar innan det är sommarlov. Visst har tiden gått fort?! Vi har dock några saker kvar att göra innan vi går på ledighet. Veckorna som kommer ser ut som följer:

tisdagen den 26 maj - skriva klart låtanalysen/diktanalysen
onsdagen den 27 maj - muntliga redovisningar av låtanalys/diktanalys, ev introducera novellsamtal
torsdagen den 28 maj - förbereda novellsamtal (lyssna på noveller och fylla i Chambers fyra rubriker)

tisdagen den 2 juni - novellsamtal (två grupper)
onsdagen den 3 juni - novellsamtal
torsdagen den 4 juni - komp för FAME

tisdagen den 9 juni - testa läshastighet/läsförståelse (jämföra med testresultatet från augusti)
onsdagen den 10 juni - sista lektionen i svenska

Utöver detta ska vi hinna diskutera betyg och de av er som INTE hunnit skriva klart egna dikter måste göra det också.

FT2D/HV3 - film om historiebruk

Efter önskemål lägger jag här ut filmen om historiebruk som Anna Hälinen gjort.


onsdag 13 maj 2015

BA1b - Efter stafettskrivning och dikter på löpande band är det dags för...

den sista uppgiften inom arbetsområdet poesi. Under nästa vecka ska ni få börja analysera en valfri låttext. Instruktionen kommer min vikarie att gå igenom med er på tisdag.

På onsdag är det nationellt prov i matte så denna dag har ni inte någon svenska. Vi ses alltså först på torsdag.

BA1a - FAME på teatern samt information om sista uppgiften i arbetsområde poesi

Den 21 maj ska vi se "FAME" på teatern i Kristianstad (vit byggnad i Tivoliparken). Vi ses utanför kl 13.15. Er mentor Göran kommer också att följa med. För att hinna i tid måste ni ta bussen som går kl 12.47 från skolan.Teatern kommer att vara slut ca 15.30.

Vi ses den 21 maj kl 13.15 utanför teatern!

När det gäller uppgiften att analysera en låttext ska den kunna redovisas den 27 maj. Ni har lektionen den 19 maj samt lektionen den 26 maj på er att göra klart uppgiften.

tisdag 12 maj 2015

FT2abe - ändrad sal för historia

På grund av förändringar i schema och salar som behöver saneras kommer vi från och med v 21 att behöva vara i annan sal. Den 18 och 25 maj samt den 1 och 8 juni kommer vi att vara i by 99 (transport) och sal 11.

Glöm inte att vi den 18 maj ska ha historia från kl 12-15. Vi ses!

fredag 8 maj 2015

BF3 - Information om kommande bedömningsuppgift

Precis som vi har pratat om under lektionstid kommer vi den 2 juni att ha en sista bedömningsuppgift i historia. Denna handlar om historiebruk och andra världskriget. Du kan välja att göra uppgiften skriftligt eller muntligt. Gör du den skriftligt ska du besvara 6 frågor och gör du den muntligt kommer du att sitta i en mindre grupp och då få diskutera de sex frågorna tillsammans med Jenny.

Du väljer själv redovisningsform (muntligt eller skriftligt). Meddela Jenny senast den 26 maj vilken redovisningsform du valt.

För att lösa uppgiften behöver du ha instruktionen. Den når du HÄR.

Du behöver också ha tillgång till fem olika filmade genomgångar. De är listade här nedan. Du ska se den översta och sedan välja två av de övriga. Första filmen är gjort av Anna Hälinen och handlar allmänt om historiebruk.
Här följer nu fyra olika filmer om andra världskriget, alla gjorda av Joakim Wendell. Du ska välja två av dem.

Denna skildrar andra världskriget ur ett utomeuropeiskt perspektiv:
Denna skildrar andra världskriget ur västmakternas perspektiv:Den tredje skildrar andra världskriget ur ett sovjetiskt perspektiv:Den fjärde skildrar andra världskriget ur ett nazistiskt perspektiv:

Svenska 3 - Språkhistoria urnordiska, runsvenska och fornsvenska


På bilden ser ni Stentoftenstenen som finns att beskåda i Sölvesborg. Den skrevs med den äldre runraden, den med 24 tecken.

Under kommande lektion ska vi fortsätta att arbeta med runor, den med 16 tecken. Vi tolkar runor och sätter samman våra tolkningar till nutida svenska. Vi kommer också att börja arbeta med fornsvenska och bl a titta på den Äldre Västgötalagen. Så här ser några sidor i den Äldre Västgötalagen ut:torsdag 7 maj 2015

Svenska 3 - språkhistoria

Sist vi sågs avslutade vi med frågan:

Hur kommer det svenska språket att se ut i framtiden?

Denna fråga kommer vi på nytt att knyta an till under kommande lektion. Vi kommer också att se ett avsnitt till ur "Värsta språket". Denna gång handlar det om hur språket förändras.

Värsta språket (avsnitt 6, säsong 1)

Finns det tid över kommer vi att börja arbeta med urnordiska och runsvenska.

FT2abe - Kalla kriget och Vietnamkriget

Den 18 maj ska vi ha historia en hel eftermiddag. Vi kommer då att vara i sal 11 i by 99 (transport).

Vi ska arbeta med kalla kriget och framför allt Vietnamkriget. Till vår hjälp har vi en filmad genomgång av Mattias Axelsson samt dokumentären "1971" som sändes i Dox. Nedan når du de två. Utöver detta har jag gjort i ordning en planering med frågor. Denna når du HÄR.

För att nå dokumentären "1971" klicka HÄR.

BA1b - samplingsdikter

Filmen, där ni läser upp era samplingsdikter, finns nu att se här på bloggen. Klicka på länken nedan så kommer du till filmen.

Samplingsdikter BA1b

onsdag 6 maj 2015

BA1 - Hugo Ball och dadaismen

Tillsammans har vi läst en av Hugo Balls dikter. Som ni kanske minns bestod dikten av en massa hopsatta bokstäver. Jag lovade att ni skulle få höra en uppläsning av en av Balls dikter. Den kommer här:

BA1a - poesi

Ni har nu tillsammans skapat samplingsdikter och dessa har jag klippt ihop till en kort film. Du kan se filmen nedan:

Samplingsdikter BA1a


söndag 3 maj 2015

Svenska 3 - språkhistoria

Vi ska inleda med ett avsnitt ur Värsta språket. Avsnittet handlar om släktskap mellan olika språk och är ca 30 minuter långt.

Värsta språket

Vi kommer sedan att diskutera programmet. Vad tas upp? Vilka språk är besläktade med varandra?...

Därefter ger vi oss in i det svenska språkets utveckling och börjar med att få en överblick över den svenska språkhistorien.FT2abe - Utvärdering av arbetsområde Världskrigen

Då var det dags att utvärdera arbetsområde Världskrigen. Fyll i dina svar nedan.

Tack för din medverkan!

Skapa en egen enkät för användarfeedback

TP2/HV3 - Utvärdering av arbetsområde Världskrigen

Då var det dags att utvärdera vårt arbetsområde Världskrigen. Fyll i dina svar nedan.

Tack för din medverkan!

Klicka HÄR för att fylla i enkäten.

torsdag 30 april 2015

BA1b - Samplingsdikter

Idag ska vi i grupp skriva samplingsdikter. Vet du vad sampling är? Om du tänker på musikbranschen och begreppet sampling kan du få en ledtråd. Vet du fortfarande inte? I så fall hjälps vi åt att förklara vad sampling är under lektionen.

måndag 27 april 2015

Arbetsområde Världskrigen fortsätter - nästa moment är mellankrigstiden
Mellankrigstiden, en period av fred. Vad händer mellan de två världskrigen och vad är det som gör att det andra världskriget börjar? Detta och mycket annat kommer vi att gå igenom och diskutera under kommande lektioner.

Vi börjar med att se en Prezi-presentation som en kollega till mig tagit fram. Du hittar den HÄR.

Jag har tagit fram stödanteckningar till presentationen och de kan du ta del av HÄR.

Glöm inte bort att vi också har vår tidslinje till hjälp. Den hittar du här nedan:

Utvärdering av det nationella provet samt frågesport

Vi inleder denna vecka med att utvärdera det nationella provet. Vi gör det individuellt och skriftligt. Därefter kommer det att finnas tid till en muntlig diskussion.

När vi väl blivit klara med utvärderingen kommer ni att få en stund på er att bilda lag och träna in orden och begreppen som ni fick ut förra veckan. Sedan kör vi en frågesport där det gäller att svara rätt på frågorna samt svara rätt på kortast tid....mer info kommer imorgon!

fredag 24 april 2015

Svenska 3 - Språkhistoria

Bild: Minna Sundberg


Dags för svensk språkhistoria! Vi kommer under kommande veckor att arbeta med svensk språkhistoria. Till din hjälp har du bl a följande två dokument:

Bedömningsmatris

Tabell för att fylla i kännetecken

VAD är det då vi ska göra? Vi kommer att diskutera, ha genomgångar, närläsa texter och slutligen avsluta området med ett traditionellt prov. Mer info kommer under nästa lektion!

måndag 20 april 2015

BA1b - Uppdrag: Viktiga ord

Idag ska vi tillsammans fokusera på en del ord i kursen Svenska 1. Vi inleder med att slå upp ord, skriva meningar där orden ingår och sedan avslutar vi med en digital frågetävling i grupp.

Instruktionen kan du hitta HÄR.

Frågetävlingen gör vi i kahoot.it

BA1a - Uppdrag:BA

Dags för ett uppdrag. Tillsammans ska du och din grupp skapa en kort film (30 sekunder) i appen Animoto. Till er hjälp har ni filmen om hur man arbetar i Animoto (se nedan) och en iPad. Instruktionen och arbetsgången finns att se genom att klicka HÄR.torsdag 16 april 2015

FT2/HV - Historiebruk andra världskriget

Dags att börja med uppgiften kopplad till andra världskriget och historiebruk. Du ska se filmerna nedan som Joakim Wendell gjort. Välj sedan två av dem och analysera dem utifrån frågorna vi har gått igenom (finns på föregående inlägg om andra världskriget samt på stencilen som du fått ut). Vi kommer att gå igenom detta under nästa lektion. Du får dock redan nu börja titta på filmerna om du så önskar.


Utifrån ett nazistiskt perspektiv
Utifrån ett sovjetiskt perspektiv:
Utifrån västmakternas perspektiv:
Utifrån ett utomeuropeiskt perspektiv:

Sv1 - Lässtrategierna på nytt

Snart är det dags för läsförståelsedelen i det nationella provet (tisdagen den 21 april kl 08.20-10.30). Titta gärna igenom de fyra lässtrategierna inför provet. De kommer här:

torsdag 9 april 2015

HV3/FT2 - Andra världskriget och kommande bedömningsuppgift

Under kommande lektion ska vi se tre vittnesmål från andra världskriget. Materialet är hämtat från levandehistoria.se.

Ilona Goldberger

Margareta Kellner

Alexander Rothman

Vi ska bl a diskutera:
a) Vilken roll/funktion fyllde åskådarna?
b) Varför ingrep inte åskådarna, tror du?

Vi ska också påbörja arbetet med nästa bedömningsuppgift. Som en introduktion till denna ser vi en film om historiebruk. Filmen är gjord av Anna Hälinen. Vill du redan nu se bedömningsuppgiften finns den att hämta HÄR.


Sv1 - Referatteknik

Den 14-15 april kommer ni att ha vikarie i svenska. Ni ska då repetera referatteknik. Ni minns väl vad referat är? Ett referat är en kortfattad sammanfattning av det viktigaste ifrån en läst text. I ett referat ska man förutom att sammanfatta texten också komma ihåg att ange vad artikeln heter, vem som skrivit den samt när den skrivits.

För att fräscha upp det här med referatteknik kan ni börja med att titta på filmen nedan.


Sv3 - Ta del av inför NP

Snart är det dags för det nationella provet i Svenska 3. Provet består av två delar, en skrivuppgift och en muntlig del. Skrivdelen genomförs den 14 april kl 08.30-12.30 nere på Fordon (Eko-hallen). Den muntliga delen genomför vi under lektionstid den 17 april samt den 20 april.

Vi kommer under kommande lektion att gå igenom det nationella provet.

För att du ska vara förberedd till provtillfällena är det bra att du fräschar upp dina kunskaper kring referatteknik och kring hur man bygger upp ett tal. Ta hjälp av filmerna nedan. Nedanför filmerna finns också två bilder som sammanfattar vad ett PM är samt vad texthäftet handlar om.tisdag 7 april 2015

BF3 - Om Versaillesfreden och kommande bedömningstillfälle

Under dagens lektion diskuterade vi Versaillesfreden och ni fick i uppdrag att se freden som en bra fred men också diskutera hur man kan hävda att freden var mindre bra.

Versaillesfreden vad bra:

Versaillesfreden var mindre bra:Nästa gång vi ses blir den 21 april och då är det dags för bedömningstillfälle. Det du ska läsa in dig på är första världskrigets konsekvenser och Versaillesfreden. Till din hjälp har du materialet här på bloggen, dina anteckningar från lektionerna, läroboken s 123-126 samt utdraget ur boken Blod och lera. Hör av dig om du har några frågor!

måndag 6 april 2015

BF3 - Versaillesfreden

                                  

                                                                          ***


Då var det dags för sista uppgiften i samband med första världskriget. Vi ska under kommande lektion fördjupa oss i Versaillesfreden. Till vår hjälp har jag tagit fram en uppgift som du hittar HÄR.

Svenska 1 - Dags för nationella prov

Denna vecka drar vi igång det nationella provet och vi börjar med det muntliga anförandet. Som ni redan vet är det sex av er som vid varje lektion denna vecka håller sin presentation för klassen. Lycka till!

fredag 27 mars 2015

BF3a - ändrad lektionstid efter påsk

Från och med vecka 15 kommer vi att ha historia på tisdagar kl 08.20-09.55. Vi är då i salen bredvid personalrummet i by 12.

Glad påsk!

BF3a - orsaker till första världskrigets slut samt konsekvenser av Versaillesfreden

Då har vi hunnit arbeta med första världskriget. Snart väntar en bedömningsuppgift, närmare bestämt den 21 april kl 08.20-09.55. Till din hjälp har du läroboken s 123-126, det vi läst ut boken "Blod och lera", anteckningar samt fotona nedan. Det du ska fokusera på till bedömningstillfället är krigsslutet och Versaillesfreden. Jag kommer att gå igenom mer kring detta vid nästa lektionstillfälle.tisdag 24 mars 2015

BF3b - konsekvenser av Versaillesfreden

Idag diskuterade vi konsekvenser av första världskriget och Versaillesfreden. Våra diskussioner punktades upp på tavlan och de kan du se här nedan.


måndag 16 mars 2015

BF3a - Flytt av lektion

Vår fredagslektion är flyttad till tisdag. Vi ska alltså ha lektion redan nu på tisdag, den 17 mars. Vi är i by 44 sal 25. På fredag kommer ni att ha Maja  under vår ordinarie lektionstid.

fredag 13 mars 2015

Historia - andra världskriget

Vi har nu kommit så långt i vårt arbetsområde att vi ska börja gå in på andra världskriget. Vilka var orsakerna till kriget? Vad hände under kriget och vilka konsekvenser kan man se av det andra världskriget? Det och lite till ska vi gå igenom under kommande lektioner.

Till vår hjälp har vi en prezi-presentation som en kollega till mig tagit fram. Den hittar du HÄR.

Jag har också tagit fram några stödanteckningar som du kan använda dig utav när vi går igenom andra världskriget. Du hittar anteckningarna HÄR.


onsdag 11 mars 2015

Dystopier - dags att jämföra filmerna

Nu ska du jämföra de två filmer vi tillsammans har sett. Till din hjälp har du ett venndiagram, där du kan punkta ner skillnader och likheter mellan de två filmerna. När du känner att du har tillräckligt mycket med dig kring de två filmerna kan du börja skriva din jämförelse. Är du osäker på hur du ska skriva en jämförelse kan du använda dig av skrivmallen nedan.

Skrivmall jämförelse mellan två filmer

Venndiagram


BA1b - Komp för film

Då var det snart dags för komp för den extra tid vi la in i samband med filmvisningen. Ni kommer att få ledigt (kompa) följande svensklektioner:

- tisdagen den 17 mars kl 13.30-14.30
- tisdagen den 24 mars kl 13.30-14.30

BA1a - Komp för film

Då var det snart dags för komp för den extra tid vi la på filmerna. Ni kommer att få ledigt (kompa) svensklektionerna vid följande tillfällen:

- torsdagen den 12 mars kl 13.30-14.30
- torsdagen den 19 mars kl 13.30-14.30


måndag 9 mars 2015

Svenska 3 - novellsamtal och novellanalys

Vi fortsätter under denna och nästa vecka att arbeta med novellerna. Idag ska vi läsa den andra novellen och fylla i läsprotokoll. På måndag nästa vecka genomför vi novellsamtalen och sedan är det dags att börja skriva den komparativa analysen.

Skulle du redan idag vilja börja fundera över din analys kan du ta hjälp av materialet nedan. Där finns frågor som du kan utgå ifrån när du jämför novellerna. Nedan finns också en skrivmall som kan vara ett stöd när du ska skriva din analys. Mallen ger förslag på hur man t ex kan inleda och avsluta.

Analysfrågor från Svenska impulser 3

Skrivmall vid komparativ analysonsdag 4 mars 2015

BA1b - Dags för film

Då var det dags att fortsätta vårt dystopi-tema. Vi ska under kommande lektioner se två dystopier och det gör att vi behöver lägga om lektionstiden något. Det vi arbetar extra denna vecka kommer ni att få ut som ledig tid kommande veckor. Jag återkommer med vilka dagar som blir kompbara.

Idag onsdag ska vi se första filmen. Vi träffas direkt efter er lunch och sedan ser vi film fram till dess att er nästa lektion börjar (ca 14.00).

Imorgon, den 5 mars, träffas vi kl 10.00 och sedan har vi lektion fram till kl 12.00.

tisdag 3 mars 2015

BA1a - Dags för film

Vi ska nu börja se på dystopier. För att kunna se en hel film under lektionstid kommer vi att ha annorlunda start- och sluttider på onsdag och torsdag (4 och 5 mars). På onsdag börjar vi kl 09.30 och har lektion till 11.30. På torsdag börjar vi kl 13.20 och har lektion till 15.00. Då det blir en del extra lektionstid denna vecka kommer ni att få kompensation i form av ledig tid under kommande veckor. Jag återkommer med vilka lektioner som blir kompbara.


lördag 28 februari 2015

Introduktion novellsamtal

Vi ska under några veckor arbeta med noveller. Vi ska läsa två olika noveller, diskutera dem i grupper och sedan skriva en komparativ (jämförande) analys. Vi börjar med att titta på en presentation om novellsamtal:

Om novellsamtal

När vi sedan ska ha samtal kring novellerna ska vi använda Aidan Chambers modell. Klicka på länken nedan för att få tillgång till modellen:

NOVELLSAMTAL

Materialet till den komparativa analysen kommer jag att lägga ut senare. Redan nu kan du dock ta del av ett venndiagram som du kan ha med dig under din läsning av de två novellerna.

Venndiagram för att jämföra två texter

onsdag 25 februari 2015

Arbetsområde Världskrigen fortsätter - Andra världskriget

Efter mellankrigstiden går vi vidare i historien och kommer fram till andra världskriget. I Sverige skildrades krigsutbrottet på följande sätt i radions TT-sändning:

När vi nu ger oss in i andra världskriget gör vi det genom att se dokumentären "Night will fall". Den skildrar koncentrationslägrens befrielse i samband med andra världskriget slut. Efter dokumentären kommer vi att diskutera kriget och lyfta fram orsaker, händelseförlopp och konsekvenser.

Night will fall

söndag 22 februari 2015

BF3a och BF3b: Arbetsområde Världskrigen

1914 bröt första världskriget ut. Över hela världen skrevs det om kriget och i Sverige såg rubrikerna bland annat ut som på bilderna här ovan. 1939 var det dags för nästa världskrig och även det skakade om hela världen.

Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med de två världskrigen. Till området finns två bedömningsuppgifter, en som handlar om Versaillesfreden och en som handlar om historiebruk. Dessa kommer du att få mer information om under lektionstid. Till arbetsområdet finns också en bedömningsmatris och den ligger på www.edwise.se under Måluppfyllelse.

För att du ska få en överblick över de två världskrigen kan du ta del av tidslinjen som jag gjort. Klicka på de olika punkterna så får du fram information om perioden. I några fall finns det länkar vidare och då kan du få reda på mer om händelsen.

lördag 21 februari 2015

Dystopier fortsätter

Dags att få veta mer om dystopier. Vid nästa lektion kommer vi att få en kort historisk tillbakablick. Till vår hjälp har vi en Prezi-presentation:

Dystopier - då och nu


fredag 13 februari 2015

Peter Pan fortsätter

Under vecka 9 kommer jag att läsa två olika böcker om Peter Pan. Under tiden och efter att jag har läst ska du tillsammans med en kompis fundera och skriva ner likheter och skillnader mellan de två texterna (kallad Text 1 och Text 2).

Du kommer att få en bestämd karaktär eller miljö som du ska fokusera på. Dina anteckningar ska läggas in i ett venndiagram (se exempelbild ovan) och du når diagrammet nedan.

Peter Pan - likheter och skillnader

Wendy - likheter och skillnader

Landet Ingenstans - likheter och skillnader

Kapten Krok - likheter och skillnader

Tingeling - likheter och skillnader

Michael - likheter och skillnader

John - likheter och skillnader

Bostad i London - likheter och skillnader

Mer information om uppgiften får du på måndag i vecka 9.

torsdag 12 februari 2015

Peter Pan nästa...
Vi ska se Peter Pan på Kristianstads teater den 27 februari kl 19.00. Innan dess måste vi ju ta reda på lite om Peter Pan. Tillsammans hjälps vi åt att svara på de frågor som finns på den gemensamma ytan här nedan (padlet).

Hur ska du gå tillväga? Klicka någonstans på den gröna ytan. Skriv sedan siffran på den fråga du ska besvara och skriv in ditt svar.Dystopier

  Vad är egentligen en dystopi? Har du läst eller sett någon? Efter lovet kommer vi tillsammans att arbeta med dystopier. Vi ska lära oss mer om dystopier. Vi ska läsa utdrag, se film och diskutera.

För dig som vill smygstarta på arbetsområdet ber jag dig titta på de tre trailers som finns här nedan. Efter att du tittat på dem vill jag att du funderar över följande:

1. Vad får man reda på i de olika filmklippen?
2. Vilken miljö verkar filmen utspela sig i?
3. Vilka är huvudpersonerna?
4. Vilka likheter finns mellan de tre filmklippen?
5. Vilka skillnader finns mellan de tre filmklippen?

Filmklipp 1: HungerspelenFilmklipp 2: DivergentFilmklipp 3: Maze runner