onsdag 2 december 2015

FT2AB/FT2DE - slutspurt på arbetsområde Tidigmodern tid

På fredag är jag på plats igen och vi ska då bli klara med arbetsområde Tidigmodern tid. Ni ska vid lektionens slut ha gjort klart er historiska analys. Den ska antingen redovisas skriftligt eller muntligt.

För att få stöd i skrivandet har jag tagit fram en skrivmall som ni gärna får använda er av. Mallen ser du som en bild här nedan men den finns också som en länk direkt under bilden.Skrivmall tidigmodern tid


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar