onsdag 26 augusti 2015

Uppgift mikrofilm - Unga reportrar

Uppgift: mikrofilm om hållbart samhälle

Under dagens lektion ska ni i grupper få skapa en film som på ett eller annat sätt går att koppla till hållbart samhälle. Filmen ska vara minst 1 men max 5 minuter lång. Gruppen kan använda en mobil eller en padda. Väljer ni padda kan ni antingen arbeta med paddans vanliga filmkamera eller med apparna Animoto och iMovie. Till Animoto finns det en enkel ”steg-för-steg”-manual som jag tagit fram. Se nedan.Filmen ska gruppen visa för klassen och efter visningen kort berätta om syfte och tanke bakom filmen.

Fundera tillsammans över följande frågor och filma sedan varandra när ni besvarar frågorna eller enas om ett område och gör en film kring det.

1.       Vad brinner jag för?
2.       Vad vill jag förändra här och nu i min omgivning?


Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar