onsdag 9 september 2015

Arbetsområde Epoker - några tips inför sammanställandet av information

Ni har nu alla kommit igång med arbetet i era grupper. Tillsammans skapar ni en struktur av historien genom att dela in den i epoker. När ni samlar information ska ni tänka på att:

1. förklara VAD det är som gör att en epok startar respektive slutar vid ett visst årtal. Det räcker alltså inte med att bara kunna ange årtalen

2. ange viktiga händelser från de olika epokerna och förklara VARFÖR dessa händelser är viktiga. Det räcker alltså inte med att bara rabbla upp ett antal händelser

3. ange betydelsefulla personer och förklara VARFÖR dessa är betydelsefulla. Vad var det de gjorda som satte avtryck i historien?

4. se de stora förändringsprocesserna. VILKA är de och VEM/VILKA påverkades av dessa förändringsprocesser? Det räcker alltså inte med att skriva att detta hände utan förklara också vem/vilka som påverkades.

5. försöka se om det från epoken finns något som är bevarat till nutid. VAD i så fall?

Tar du och din grupp hjälp av de fem punkterna ovan kommer arbetet att bli bra. Glöm inte bort att också koppla det ni gör till bedömningsmatrisen. Ska man nå de högre kunskapskraven måste man utförligt och nyanserat kunna redogöra för de fem punkterna ovan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar