onsdag 2 september 2015

Arbetsområde Epoker fortsätter


Under föregående lektion diskuterade vi begreppet epoker och ni fick se hur man kunde dela in Europas historia och Sveriges historia i olika epoker. Nu blir det dags för er att börja arbeta med de olika epokerna. Ni ska arbeta i grupp, precis som vi gick igenom sist och det ni måste börja med är att bestämma följande:

- Vilken epokindelning är det vi ska arbeta med? Sveriges? Europas?

När ni gjort detta är det bara att sätta igång. Till er hjälp finns epok-tabellen, i vilken det framgår VAD som ska finnas med under respektive epok.

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar