torsdag 16 april 2015

FT2/HV - Historiebruk andra världskriget

Dags att börja med uppgiften kopplad till andra världskriget och historiebruk. Du ska se filmerna nedan som Joakim Wendell gjort. Välj sedan två av dem och analysera dem utifrån frågorna vi har gått igenom (finns på föregående inlägg om andra världskriget samt på stencilen som du fått ut). Vi kommer att gå igenom detta under nästa lektion. Du får dock redan nu börja titta på filmerna om du så önskar.


Utifrån ett nazistiskt perspektiv
Utifrån ett sovjetiskt perspektiv:
Utifrån västmakternas perspektiv:
Utifrån ett utomeuropeiskt perspektiv:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar