onsdag 23 september 2015

BF3B - ang muntlig redovisning i historia

Jag har beslutat att ni får även denna veckas lektion (24/9) på er att förbereda era muntliga presentationer om epoker. Era presentationer kommer därmed att göras den 1 oktober och då ska också ert skriftliga underlag lämnas in.

Vid lektionen därefter, den 8 oktober, kommer det att bli dags för den individuella skrivuppgiften.

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar