fredag 27 mars 2015

BF3a - orsaker till första världskrigets slut samt konsekvenser av Versaillesfreden

Då har vi hunnit arbeta med första världskriget. Snart väntar en bedömningsuppgift, närmare bestämt den 21 april kl 08.20-09.55. Till din hjälp har du läroboken s 123-126, det vi läst ut boken "Blod och lera", anteckningar samt fotona nedan. Det du ska fokusera på till bedömningstillfället är krigsslutet och Versaillesfreden. Jag kommer att gå igenom mer kring detta vid nästa lektionstillfälle.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar