tisdag 7 april 2015

BF3 - Om Versaillesfreden och kommande bedömningstillfälle

Under dagens lektion diskuterade vi Versaillesfreden och ni fick i uppdrag att se freden som en bra fred men också diskutera hur man kan hävda att freden var mindre bra.

Versaillesfreden vad bra:

Versaillesfreden var mindre bra:Nästa gång vi ses blir den 21 april och då är det dags för bedömningstillfälle. Det du ska läsa in dig på är första världskrigets konsekvenser och Versaillesfreden. Till din hjälp har du materialet här på bloggen, dina anteckningar från lektionerna, läroboken s 123-126 samt utdraget ur boken Blod och lera. Hör av dig om du har några frågor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar