tisdag 31 maj 2016

FT2AB/DE - muntligt prov fredagen den 3 juni

Dags för terminens sista prov. Denna gång blir det ett muntligt prov och vi gör det i grupper. 

BF3A - Sista historielektionen

Vi har en lektion kvar i historia och den äger rum på tisdagen den 7 juni kl 08.20. Vi ska då se en film om nazismen i Sverige under andra världskriget. Filmen finns på urskola.se men du når också den via länken nedan:


Nazismen i Sverige

BF3 - Sista lektionen i historia

Vi har en lektion kvar i historia och den äger rum på torsdag kl 10.00. Vi ska då se en film om nazismen i Sverige under andra världskriget. Filmen finns på urskola.se men du når den också via länken nedan.


Nazismen i Sverige


Sv3 - uppsamling

Snart är det dags för student. Många av er har gjort klart de olika uppgifter som vi arbetet med under terminen. Ni som är klara behöver inte komma till svensklektionerna om ni inte vill. Ni får dock gärna!

En del av er har fortfarande några uppgifter kvar att göra. Kom på de sista lektionerna så hjälps vi åt med att bli klara med kursen. Vi har lektion torsdagen den 2 juni kl 13.45 och tisdagen den 7 juni kl 13.55. 

Sv1 - poesi och screening

Nu är det inte många lektioner kvar. Så här tänker jag att kommande lektioner ska se ut:

tisdag 31 maj: Poesi
onsdag 1 juni: Screening
torsdag 2 juni: Poesi
tisdag 7 juni: Poesi 
onsdag 8 juni: FIKA  

Bildresultat för bulleDe av er som har någon uppgift kvar att göra kan lämna in denna eller nästa vecka. Sista dag att lämna in uppgifter är den 8 juni.

onsdag 25 maj 2016

FT2AB - vi fortsätter förbereda sista uppgiften

Under fredagens lektion förbereder vi det muntliga provet som ska äga rum den 3 maj.

FT2DE - Sista uppgiften

Dags att börja med uppgiften kopplad till andra världskriget och historiebruk. 

Vi inleder med att se en kort film som introducerar historiebruk. Filmen är gjord av Anna Hälinen. 

Därefter ska vi se en film från Levande historia som skildrar den stora svälten i Sovjetunionen. 

http://www.levandehistoria.se/film/fran-drom-till-terror-avsnitt-7-den-stora-svalten?project=729
Uppgiften som ska göras når du HÄR.


BF3B - mellankrigstiden och andra världskriget

Under torsdagens lektion fortsätter vi med mellankrigstiden och ger oss sedan in i andra världskriget.

Sv3 - Nusvenska

Under torsdagens lektion ska vi fördjupa oss i nusvenska (läroboken s 322-324). Vi ska läsa två korta textutdrag i läroboken och ni ska sedan få påbörja den sista större uppgiften i kursen. 

Uppgiften utgår från orden "en" och "hen" och i boken är det sidorna 329-332 som ska läsas. Uppgiften i sig presenteras på sidan 333 under rubriken "Undersök". 

fredag 20 maj 2016

Sv3 - Språkhistoria 24 maj

Tisdagen den 24 maj arbetar ni på egen hand med: 

- sidorna 312-317 och övningen "Samtala om text" på sidan 317. 
- sidorna 318-321 och övningen "Skriv" på sidan 321.

Lycka till!

BA1b - vecka 21

Under vecka 21 kommer våra lektioner att se ut som följer:

tisdagen den 24 maj - lektionen är inarbetad och ni är lediga denna position
onsdagen den 25 maj - Nationellt prov i matematik
torsdagen den 26 maj - vanlig lektion i svenska

Hi BF3A - ingen lektion tisdagen den 24 maj

Tisdagen den 24 maj har vi inte någon historia. Ni har sovmorgon denna dag.

torsdag 19 maj 2016

FT2AB - muntlig uppgift andra världskriget

Dags att börja med uppgiften kopplad till andra världskriget och historiebruk. 

Första ska du få sätta dig in i de olika historiebruk som finns. Därefter ska du välja två av filmerna nedan. Filmerna är gjorda av Joakim Wendell. Analysera dem sedan utifrån frågorna:

1. Vilka olika sätt att använda historia (historiebruk) lyfts fram i filmen?
2. Redogör för hur respektive film beskriver andra världskriget. Vad tas upp? Hur tas det upp? Vilka skillnader finns det?
3. Varför skildras det andra världskriget på olika sätt i de filmerna du valt?
4. Fundera över vilken betydelse historiebruket i de två valda filmerna har för oss i dag. 

Frågorna blir de som vi kommer att utgå ifrån under det muntliga prov vi ska ha.


Utifrån ett nazistiskt perspektiv
Utifrån ett sovjetiskt perspektiv:
Utifrån västmakternas perspektiv:
Utifrån ett utomeuropeiskt perspektiv:

TP2D - andra världskriget fortsätter

Under lektionen den 20 maj ska vi fortsätta med andra världskriget. Jag kommer att hålla i en genomgång utifrån en prezi-presentation som en kollega till mig tagit fram. Den hittar du HÄR.

tisdag 17 maj 2016

BF3b - Mellankrigstiden
Mellankrigstiden, en period av fred. Vad händer mellan de två världskrigen och vad är det som gör att det andra världskriget börjar? Detta och mycket annat kommer vi att gå igenom och diskutera under kommande lektioner.

Vi börjar med att se en Prezi-presentation som en kollega till mig tagit fram. Du hittar den HÄR.

Jag har tagit fram stödanteckningar till presentationen och de kan du ta del av HÄR.

Sv3 - Språkhistoria, runor


På bilden ser ni Stentoftenstenen som finns att beskåda i Sölvesborg. Den skrevs med den äldre runraden, den med 24 tecken och är ett minnesmärke från den urnordiska perioden.

Under kommande lektion ska vi bl a arbeta med runor. Vi tolkar runor och sätter samman våra tolkningar till nutida svenska. Vi kommer också att börja arbeta med fornsvenska och bl a titta på den Äldre Västgötalagen. Så här ser några sidor i den Äldre Västgötalagen ut:


fredag 13 maj 2016

Sv3 - Svensk språkhistoria

Under tisdagens lektion ska vi ha en kort genomgång i svensk språkhistoria.


BF3a- Andra världskriget

Tisdagen den 17 maj ska vi arbeta vidare med andra världskriget. vi ska bl a diskutera följande frågor:

Vilka var orsakerna till kriget? 
Vad hände under kriget? 
Vilka konsekvenser kan man se av det andra världskriget? 

Till vår hjälp har vi en prezi-presentation som en kollega till mig tagit fram. Den hittar du HÄR.


Jag har också tagit fram några stödanteckningar som du kan använda dig utav när vi går igenom andra världskriget. Du hittar anteckningarna HÄR.

onsdag 11 maj 2016

BA1b - låtanalys

Under de kommande lektionerna ska vi analysera låttexter. Du väljer själv vilken låt du vill analysera. Du skriver din analys i Google Dokument som du delar med mig.

11 maj - val av låt samt börja läsa in dig på texten
17 maj - skriv din analys
18 maj - skriv din analys OCH lämna in den innan lektionen är slut
19 maj - presentera din låt för klasskompisarna (vilken låt du valt, vad låten handlar om och varför du valt den)

tisdag 10 maj 2016

BF3b - prov Versaillesfreden

Torsdagen den 12 maj är det dags att ha prov på Versaillesfreden. I läroboken är det sidorna 119-126. Missade du förra lektionen är det bra om du kollar igenom klasskompisarnas anteckningar, då vi la en stor del av lektionstiden på just krigsslutet och freden.


fredag 6 maj 2016

Sv3 - Språkhistoria

Bild: Minna Sundberg


Dags för svensk språkhistoria! Vi kommer under kommande veckor att arbeta med svensk språkhistoria. Till din hjälp har du bl a följande två dokument:

Bedömningsmatris

Tabell för att fylla i kännetecken

VAD är det då vi ska göra? Vi kommer att diskutera, ha genomgångar, närläsa texter och slutligen avsluta området med ett traditionellt prov.

Vi inleder med att se ett avsnitt ur "Värsta språket", http://www.oppetarkiv.se/video/1131345/varsta-spraket-sasong-2-avsnitt-3-av-8

Därefter kommer vi att ha en kort genomgång.


BF3A - Mellankrigstiden och andra världskriget

Under lektionen den 10 maj ska vi arbeta vidare med begreppen från mellankrigstiden. Vi ska också inleda vårt arbete med andra världskriget. Vi gör det genom att lyssna på en radiosändning från 1939.


I Sverige skildrades krigsutbrottet på följande sätt i radions TT-sändning:
Vilka var orsakerna till kriget? Vad hände under kriget och vilka konsekvenser kan man se av det andra världskriget? Det och lite till ska vi gå igenom under kommande lektioner.

Till vår hjälp har vi en prezi-presentation som en kollega till mig tagit fram. Den hittar du HÄR.


Jag har också tagit fram några stödanteckningar som du kan använda dig utav när vi går igenom andra världskriget. Du hittar anteckningarna HÄR.

tisdag 3 maj 2016

BA1b - Stafettskrivning

Under onsdagens lektion ska vi arbeta med stafettskrivning. Vad är det, kanske du undrar? Mer info får du under lektionen!