torsdag 29 januari 2015

Sv3 - förbered ditt argumenterande tal

Fredagen den 30 januari ska du på egen hand börja förbereda ditt argumenterande tal. Du ska fundera och skriva ner:

1. Din tes
2. Dina argument
3. Dina motargument
4. Dina källor

Du tar med dig detta till lektionen måndagen den 2 februari och vi kommer då tillsammans att arbeta vidare.

Har du inte gjort klart din talanalys passar du också på att göra den klar. Se till att skicka in till mig senast måndagen den 2 februari.

Vi ses på måndag!

tisdag 27 januari 2015

Texttyp insändare


Insändare publicerad i Gefle Dagblad den 8 november 2013.


Vi har nu arbetat med nyhetsartiklar och ska gå vidare till nästa texttyp insändare. Vi ska diskutera vad en insändare är, vi ska läsa och analysera olika insändare och vi ska skriva egna. Även denna gång ska vi arbeta med kamratbedömning efter färdig mall.

Vad är då en insändare? Svar på det kan du få genom att klicka HÄR. Vi kommer också att gå igenom det under lektionstid.

När det blir dags för kamratbedömning behöver du tillgång till denna MALL.


onsdag 21 januari 2015

BF3a: Arbetsområde revolutioner - amerikanska och franska revolutionen

BF3A

Fredagen den 30 januari kommer ni att få arbeta på egen hand med den amerikanska och franska revolutionen. Det ni ska göra är att se två kortare filmer. Till er hjälp har jag tagit fram stödord som ni kan hitta HÄR.

Efter att ni sett filmerna ska ni arbeta med skrivmallarna och främst skrivmall 5 men också skrivmall 3. Skrivmallarna hittar ni i tidigare inlägg om arbetsområde Revolutioner.

Filmerna kommer här under. Den första handlar om amerikanska revolutionen och den andra om franska revolutionen.

Lycka till!

Arbetsområde Revolutionerna - industriella revolutionenHär under finns det material som vi kommer att använda under genomgången av industriella revolutionen. Vi ska börja med att en genomgång och diskutera några frågor. Stödord och frågorna till genomgången finns HÄR.

Genomgången finns HÄR.

Efter film och diskussion kommer vi att börja arbeta med skrivmallarna och främst skrivmall 4 men också 1 och 2. Skrivmallarna finns i föregående inlägg om arbetsområde Revolutioner.

tisdag 20 januari 2015

BA1b utvärdering av arbetet med nyhetsartikel

Då var det snart dags att utvärdera arbetet med nyhetsartikeln. Du fyller i enkäten direkt här under. Tack på förhand!


Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world's leading questionnaire tool.

Retorik - dags att analysera ett tal

Snart ska du enskilt eller tillsammans med en klasskompis analysera ett tal. Det tal som jag valt ut är Alice Bah Kuhnkes tal på nationaldagen år 2000. Texten till talet får du av mig. Själva framförandet kan du se genom att klicka på länken nedan:

Alice Bah Kuhnkes nationaldagstal

Under lektionstid kommer vi att gå igenom hur du ska analysera talet.

BA1a Utvärdering - artikel

Då var det dags att utvärdera arbetet med att skriva en egen nyhetsartikel. Använd enkäten nedan. Fyll i dina svar. Tack på förhand!


Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world's leading questionnaire tool.

torsdag 15 januari 2015

Arbetsområde Retorik

Vi fortsätter vårt arbete med retorik och muntlig framställning. Vid nästa lektion ska vi bl a gå igenom partesmodellen (den retoriska arbetsprocessen). Till vår hjälp har vi denna film.
Vi ska också titta på Prins Daniels tal. Hur lyckas prinsen med sitt tal?


Kamratbedömning artikel

Nu har du skrivit din artikel som utgår från storyn i Rödluvan och vargen. Nästa steg blir att din text ska läsas av en klasskompis. Mallen för kamratbedömningen finns HÄR.

måndag 12 januari 2015

Arbetsområde - Revolutioner
Under veckorna fram till sportlovet kommer vi att arbeta med tre revolutioner - den industriella revolutionen, den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen. Vi kommer att arbeta med begreppet revolution, med orsakerna bakom revolutionerna, med händelseförloppen och med kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Vi kommer också att försöka se samband mellan revolutionerna.

Visste du att de tre begreppen liberté égalité fraternité (frihet, jämlikhet och broderskap) myntades under den franska revolutionen?
Till arbetsområdet är det framtagen en bedömningsmatris och den kan du hitta HÄR. Arbetsområdet avslutas med en skrivuppgift som ska genomföras under lektionstid i vecka 7. Skrivuppgiften är baserad på Hanna Stehagens skrivmallar för historia och dessa skrivmallar kommer vi att arbeta med under lektionstid. Du hittar skrivmallarna HÄR

Då drar vi igång. Din första uppgift blir att fundera över följande:

Vad är egentligen en revolution?fredag 9 januari 2015

Rödluvan på första sidan i din lokaltidning!


Vi känner nog alla till sagan om rödluvan och vargen. Hur skulle det se ut i tidningen om den dramatiska händelsen utspelade sig i dag?

Under de kommande lektionerna ska vi tillsammans gå igenom sagan. Vi ska också titta på hur nyhetsartiklar är uppbyggda och till vår hjälp har vi Skrivarskolans material om nyhetsartiklar. För att komma till materialet klicka HÄR.

Vi avslutar med att alla får skriva en egen artikel som utgår från sagan om rödluvan och vargen!


torsdag 8 januari 2015

Arbetsområde: Retorik - läran om talekonstenOvan ser ni ett utdrag av Martin Luther Kings kända tal som han framförde i augusti 1963.
             

                                                                         * * *


Under några veckor framöver kommer vi att ha fokus på Retorik och muntlig framställning. Vi ska arbeta med följande ur det centrala innehållet:

"Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning."

Tillsammans kommer att vi att gå igenom den retoriska arbetsprocessen, vi kommer att lyssna på tal, läsa tal och ni kommer sedan också att få skriva egna tal som ni först framför för en kompis och efter kamratrespons också framför i klassen. Utöver ett eget tal ska ni också få genomföra en talanalys utifrån en given analysmodell. Mer information om detta kommer under kommande lektioner.

Till arbetsområdet finns det en bedömningsmatris och ni kan se den i edwise under rubriken Måluppfyllelse. Vi ska givetvis gå igenom matrisen under lektionstid så att alla vet vad som krävs för de olika kunskapskraven.


Arbetsområde Världskrigen


1914 bröt första världskriget ut. Över hela världen skrevs det om kriget och i Sverige såg rubrikerna bland annat ut som på bilden här ovan. 1939 var det dags för nästa världskrig och även det skakade om hela världen.

Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med de två världskrigen. Till området finns två bedömningsuppgifter, en som handlar om Versaillesfreden och en som handlar om historiebruk. Dessa kommer du att få mer information om under lektionstid. Till arbetsområdet finns också en bedömningsmatris och den ligger på www.edwise.se under Måluppfyllelse.

För att du ska få en överblick över de två världskrigen kan du ta del av tidslinjen som jag gjort. Klicka på länken nedan.

Tidslinje över världskrigen