torsdag 26 november 2015

BA1b - Lennart Hellsing

En av våra stora poeter och skribenter, Lennart Hellsing, avled igår. Han debuterade 1945 med sina tokiga visor och ramsor. För att barn skulle lära sig alfabetet skrev han ABC-boken och den är fortfarande lika aktuell.
Nedan kan du lyssna på "Krakel Spektakel".

Och under texten till "Herr Gurka" får du se en modern inspelning av "Här dansar herr Gurka".

onsdag 25 november 2015

Historia FT2AB och FT2DE - dags för film!

Jag är dessvärre bortrest på fredag och därför skjuter vi fram era redovisningar en vecka. Ni ska alltså kunna hålla en muntlig presentation eller lämna in en historiska analys den 4 december (ni har lektionen på er att bli klara).

På fredagens lektion ska ni få en inblick i svensk stormaktstid genom att se ett avsnitt av programmet "Historieätarna". Efter avsnittet ska ni var och en lämna svar via den digitala samarbetsytan som finns under filmen.


måndag 23 november 2015

BA1b - Lässtrategin sammanfatta
Nu har vi kommit till den sista strategin som vi ska arbeta med i detta arbetsområde. Strategin heter Sammanfatta och precis som namnet säger handlar det om att lära sig göra bra sammanfattningar av en läst text.

Även till denna strategi har jag gjort en mall och den når du här nedan:

Mall för strategin Sammanfatta

Jag har också tagit fram olika läsprotokoll som kan vara en hjälp när man arbetar med strategin. Läsprotokollen når du nedan:

Läsprotokoll i tabellform

Läsprotokoll med skrivrader

onsdag 18 november 2015

TP2ab/TP2de - Skrivmall till historia
En del av er har nu kommit så långt att det börjar bli dags att skriva en egen text där orsaker till och konsekvenser av reformationen eller upptäcktsresorna lyfts fram. För att du ska få ett stöd i ditt skrivande har jag tagit fram en skrivmall (du ser en del av mallen på bilden här ovan). Hela mallen når du genom att klicka här nedan:

Skrivmall orsaker och konsekvenser

Du ska vara klar med din skrivna text senast den 27 november vid lektionens slut. Vill du hellre hålla en muntlig presentation ska du vara så pass klar att du kan hålla den i slutet av lektionen den 27 november. Vid din muntliga presentation kan du utgå från skrivmallen och prata kring de olika punkterna.

måndag 16 november 2015

BA1b - Lässtrategin Upptäcka/reda ut oklarheterDags för den tredje lässtrategin. Denna handlar om att upptäcka och reda ut oklarheter i den text du läser. Även här har jag gjort en mall som du kan använda dig utav. Du kommer åt mallen här nedan:

Mall upptäcka/reda ut oklarheter

Vi kommer att gå igenom strategin tillsammans och därefter ska jag konkret visa hur man använder sig utav den. Nästa steg blir att ni tillsammns får arbeta med strategin för att sedan till sist arbeta med den på egen hand utifrån den roman du läser.

Vill du få hjälp med hur man kan arbeta med strategin? Här nedan finns ett läsprotokoll som du kan ha som stöd under din läsning.

Läsprotokoll upptäcka/reda ut oklarheter


onsdag 11 november 2015

Vikarie den 12-13 november

Jag ska på utbildning den 12-13 november och därför kommer ni att ha vikarie. Den som ska vikariera är Tord och honom har ni alla träffat tidigare.

Skulle något vara oklart eller ni behöver få tag i mig kan ni alltid skicka ett mail eller leta upp mig i nästa vecka.

BA1b - romanredovisning

Redan nu ska du få ut instruktionen till din romanredovisning. Jag har gjort två olika stödmallar, en i vanligt google docs och en som tankekarta. Du kan använda vilken av dem du vill. Tanken är att du både lämnar in skriftligt samt sitter i mindre grupp och berättar om din roman utifrån rubrikerna i stödmallarna. Jag kommer att ge dig mer information inom kort.

Tankekartan ser du här nedan. Gemen visar att det finns mer information till varje rubrik. Klicka på dem för att öppna och komma åt texten.

Stödmallen som jag gjort i Google docs når du här nedan:

Stödmall i Google docs

lördag 7 november 2015

BA1B - Lässtrategin Ställa frågor/undra

Då var det dags för den andra lässtrategin, Ställa frågor/undra. Precis som med förra, Överblicka/se framåt, ska jag inleda med att gå igenom strategin och därefter arbetar ni tillsammans i grupper för att slutligen få arbeta på egen hand. Till vår hjälp har vi mallen som du når nedan:

Lässtrategin Ställa frågor/undra

Viktigt när det gäller denna strategi är att lära sig ställa frågor på olika nivåer. Man brukar tala om 3 olika nivåer:

- ställa frågor direkt till texten
- ställa frågor mellan raderna
- ställa frågor utanför texten

Nedan kan du klicka dig vidare till ett exempel på ett läsprotokoll som rör denna strategi:

Läsprotokoll Ställa frågor/undra
torsdag 5 november 2015

Historia - arbetsområde Tidigmodern tid

Då är vi alla tillbaka efter ett skönt lov!

Vi kommer nu att börja med det tredje arbetsområdet i historia. Detta handlar om epoken tidigmodern tid. Information om arbetsområdet får du genom att klicka på länken nedan:

Information om arbetsområdet Tidigmodern tid

När det gäller bedömningsmatrisen finns den i edWise under rubriken Måluppfyllelse.

Vi inleder med att se en genomgång av epoken. Genomgången är gjord av Mattias Axelsson.Nu ska vi snart börja jobba. Innan dess ska jag dock visa hur jag tänker att ni ska arbeta med texthäftet. Här nedan ser ni en bild över ett avsnitt och på bilden har jag lagt in lite information. Klickar du HÄR öppnas bilden i en ny flik.

onsdag 4 november 2015

BA1b - strategin Att överblicka/se framåt

Dags för första strategin - Att överblicka/se framåt!

Klicka på länken nedan för att få fram en faktasida om strategin:

Överblicka/Se framåt


tisdag 3 november 2015

BA1b - inlogg till Avmedia/SLI

Jag vill att ni alla ska få inlogg till Avmedia/SLI. Jag har därför lagt in er i systemet. Det som ni behöver göra är att gå in i FirstClass och öppna upp det bekräftelse-mail som kommit från Avmedia/SLI. I mailet finns en länk. Klicka på den och följ sedan instruktionen. Hör av dig om du har några frågor.

Lycka till!

BA1b - Läsning och lässtrategier i fokus

Välkomna tillbaka från lovet! Jag hoppas att ni har haft det bra!

Vi ska nu fortsätta med skönlitterär läsning och de flesta av er var under vecka 43 på biblioteket för att  låna eller reservera en bok. En del av böckerna som reserverades har nu kommit. Gå gärna inom biblioteket och hämta upp dem. Vart det någon av er som missade att låna en bok är det följande som gäller:

Du ska kolla igenom sidorna 46-53 i Barnbokskatalogen och välja ut en av de titlar som där presenteras. Låna/reservera den valda titeln på biblioteket. Barnbokskatalogen kan du få låna av mig.
Vad ska vi då göra under de kommande veckorna?
Jo, vi ska mer intensivt arbeta med skönlitterär läsning och olika lässtrategier. Lässtrategierna kan man använda före, under och efter sin läsning och de är en hjälp för att komma vidare i en läst text. Till varje lektion ska du ha din roman med dig så att du kan använda den i ditt arbete med de olika strategierna. Under i stort sett varje lektion kommer vi att samtala, skriva och läsa.

I dokumentet, som du når via länken nedan, ser du kopplingen till det centrala innehållet men också vad som förväntas av dig: