tisdag 28 februari 2017

BA1/HV3 - Historia, ytterligare ett besök på museet

Torsdagen den 2 mars ska vi besöka museet igen. Vi har fått möjlighet att gå på utställningen 100 % kamp. Precis som sist är det så att vi besöker utställningen i halvklass. Den halva som förra gången hade sovmorgon får nu infinna sig kl 08.10. Den andra halvan ska vara på plats till kl 10.00. Vi ses utanför museet.

söndag 26 februari 2017

Historia FT2 - Världskrigen

Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med de två världskrigen. Till området finns två bedömningsuppgifter, en som handlar om Versaillesfreden (genomförs under lektionstid den 20 mars) och en som handlar om historiebruk och källkritik (8 maj). Dessa kommer du att få mer information om under lektionstid.

I historieboken, Perspektiv på historien, är det fokus på avsnitten som berör första världskriget (s 117- 124) och andra världskriget (s 173-214). 

För att du ska få en överblick över de två världskrigen kan du ta del av tidslinjen som jag gjort. Klicka på de olika punkterna så får du fram information om perioden. I några fall finns det länkar vidare och då kan du få reda på mer om händelsen.


Svenska med BA1 - vi arbetar vidare med Mitt extra liv

Under svensklektionerna denna vecka (tisdag och torsdag) kommer vi att arbeta vidare med romanen Mitt extra liv. Vi ska läsa, ha lässtopp och gruppdiskussioner.


tisdag 14 februari 2017

BA1 - svenska

Under torsdagens lektion blir det högläsning och läsloggar kring Mitt extra liv. Vårt gemensamma arbeta med romanen fortsätter alltså.

BA1/HV3 - Historia, dags för besök på museet

PÅ torsdag (16 februari) ska vi besöka museet i Kristianstad. Det ligger vid Stora Torg inne i stan. Vi kommer där att fördjupa oss i Källkritik och historiebruk och gör det genom utställningen Tidernas Skåne. Här nedan finns en länk till museet:

Regionmuseet Kristianstad

Klassen är indelad i två grupper. Första gruppen träffar mig kl 08.10 utanför museet. Andra gruppen ser till att vara på plats kl. 10.00. De som börjar först kl 10.00 har sovmorgon fram till dess. Är du osäker på vilken grupp du tillhör får du ta kontakt med mig.

Lektionerna börjar som vanligt igen efter lunch och ni inleder då med matematik för att därefter ha svenska.

söndag 12 februari 2017

Sv1 - Mitt extra liv

Under tisdagens lektion fortsätter vi arbeta med serieromanen Ett extra liv. Vi börjar med att samla ihop våra tankar innan vi läser vidare.


FT2: 1800-talets stora uppfinningar - vilka var det?

Under måndagens lektion ska vi fortsätta att fördjupa oss i 1800-talet. Vi ska denna gång undersöka de stora uppfinningar som under 1800-talet såg dagens ljus. Vi gör det med hjälp av programmet Max 1800-tal och avsnittet Uppfinningarnas århundrade.

Max 1800-tal: Uppfinningarnas århundrade

Efter programmet ska du få besvara frågorna nedan:

1. I början av programmet vaknar Max Landergård upp i sin lägenhet i nutid. Lägenheten är full av uppfinningar som kom på 1800-talet. Vad finns det i ditt hem som är 1800-talsuppfinningar?

2. Vilka svenska uppfinningar kom på 1800-talet?

3. Dynamiten, en svensk uppfinning! Vem var Alfred Nobel, hur kom han på receptet till dynamit och varför är det i hans namn ett av världens mest åtråvärda priser delas ut?

4. Tåget gjorde sin entré i Sverige 1856, men detta var en uppfinning som importerades från England. När uppfanns tåget?

5. Ångloket är ett resultat av just ångkraften, en viktig uppfinning på 1800-talet. Vilka andra uppfinningar var ett resultat av människans upptäckt av ångkraften och hur fungerar det egentligen att omvandla ånga till något användbart?

6. Samuel F.B. Morse är grundare till morsespråket, som användes som kommunikationsmedel mellan telegrafer. Morsespråket användes än idag. Hur ser principerna för morsespråket ut och hur kom Morse på att uppfinna morsespråket?

7. Telegrafen och senare telefonen kom att revolutionera människans sätt att kommunicera. Men vilka kommunikationssätt användes dessförinnan?

8. Intresset att nedteckna och tillvarata folksagor, sägner och vistraditioner väcktes i många länder under 1800-talet. Ge några exempel! 

9. Karl Tirén gjorde sig känd genom att vid förra sekelskiftet samla in samisk jojkmusik. Hur såg situationen ut för samerna i Sverige på 1800-talet?

10. En av de som kom att bygga upp ett enormt oljeimperium och styra stora delar av industrin ända fram till sin död 1914 var John D. Rockefeller. Vem var han? Och vilken påverkan hade han på oljeindustrin under 1800-talet?

11. Vilka produkter i ditt dagliga liv innehåller olja?

tisdag 7 februari 2017

Sv1 - Berättelser som förändrar

Då ska vi fortsätta med projektet Berättelser som förändrar. Under torsdagens lektion ska vi läsa första sidorna tillsammans i boken Mitt extra liv. Vi ska också stanna upp och besvara frågorna till första lässtoppet.

Alla frågor till de olika lässtoppen finns i dokumentet nedan:

Frågorna till lässtoppen


måndag 6 februari 2017

Sv1 - Berättelser som förändrar

Nu är det dags att påbörja nästa arbetsområde, Berättelser som förändrar. Under drygt en månad ska vi läsa, skriva och samtala om boken Mitt extra liv av Johan Unenge. Varför det, kanske du undrar? Det kommer du att få reda på under kommande lektion. Vi ses på tisdag, 7 februari, kl 08.20.


BA1/HV3 Historia: muntliga gruppredovisningar

Vad bra ni arbetade på under senaste historielektionen. Skoj att se! Ni arbetade med olika teman i grupp, tittade på ur-filmerna "Max 1800-tal" och skapade Google Presentationer. Dessa presentationer ska ni under nästa lektion redovisa.

Torsdagen den 9 februari är det alltså dags för muntliga gruppredovisningar om 1800-talet. 

söndag 5 februari 2017

FT2 - Emigrationen till Amerika

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var det många svenskar som emigrerade till Amerika. Under dagens lektion ska vi fördjupa oss i emigrationen. Du ska få arbeta med följande frågor:

1. Vad betyder ordet emigration?
2. Under vilka år var den stora emigrationen till Amerika?
3. Hur många människor var det som lämnade Sverige?
4. Hur många var det som lämnade Kristianstads län?
5. Varför valde svenskarna att emigrera?
6. Varifrån reste man och hur lång tid tog resan?
7. Vad kostade en biljett?
8. Var i Amerika bosatte sig svenskarna?
9. Drömmen om Amerika brukar man prata om. Vad innebar och innebär egentligen detta?
10. Vilka faror och risker kunde det finnas med att emigrera?

För att besvara frågorna har du läroboken till hjälp men också följande material:

SCB (statistiska centralbyrån) -http://www.scb.se/statistik/_publikationer/be0701_1950i02_br_04_be51st0405.pdf  (om orsaker)

SCB (statistiska centralbyrån) - http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Massutvandring-till-Amerika-slag-mot-befolkningen/ (bland annat statistik kring antalet emigranter)

Artikel från NE (Nationalencyklopedin) - http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/emigration


Trailern till Den stora utvandringen
Trailern till Drömmen om Amerika:
Filmen Max 1800-tal: Emigrationens århundradetorsdag 2 februari 2017

BA1/HV3 - Omprov historia

Ni som inte gjorde historieprovet om de tre revolutionerna eller behöver göra omprov ska göra det tisdagen den 7 februari kl 14.30. Lasse kommer att ha hand om det under stödtimmen. Omprovet äger rum på bygg.