fredag 26 februari 2016

BF3B - amerikanska och franska revolutionen

Under lektionen den 3 mars kommer vi att fortsätta arbeta med den amerikanska revolutionen. Vi ska också inleda arbetet med den franska revolutionen.


Vi börjar med att fundera över konsekvenserna av den amerikanska revolutionen och vi skriver en text om detta. Till er hjälp finns det en skrivmall. Den når ni nedan:

Skrivmall konsekvenser


Därefter närmar vi oss den franska revolutionen och det gör vi genom att arbeta med en filmad genomgång, några frågor och läroboken.

Frågor Franska revolutionen


BF3A - vi förbereder oss inför skrivningen i historia

Nu är det dags att dra ihop trådarna. Den 8 mars ska vi ha en skrivning i historia kring de tre revolutionerna:

- industriella revolutionen
- amerikanska revolutionen
- franska revolutionen

Under lektionen den 1 mars går vi igenom vad det är ni ska kunna till skrivningen.

tisdag 23 februari 2016

BA1b - den klassiska berättarkurvan

Under de kommande lektionerna ska vi fördjupa oss i den klassiska berättarkurvan. Vi ska:

- ta reda på vad den klassiska berättarkurvan är för något,
- läsa noveller (klassiker),
- sätta in novellerna i sin tid men också koppla dem till berättarkurvan,
- samla information om författarna och skapa infografik,
- muntligt återberätta novellerna,
- muntligt och skriftligt sätta in novellerna på berättarkurvan,
- se en film och fundera över hur den kan kopplas ihop med berättarkurvan
- använda filmen för att ha ett textsamtal enligt Chambers modell (Gillar, Ogillar, Frågetecken, Mönster)

Vi inleder med den klassiska berättarkurvan:

tisdag 16 februari 2016

BA1b - snart skrivuppgift liknande nationella provetVi ska under onsdagens lektion se ett avsnitt ur "I love språk" från ur.se. Avsnittet når du här:

Förortsslang eller blattesvenska?

Efter att vi sett avsnittet ska vi diskutera det i helklass.

På torsdag blir det sedan dags för skrivuppgiften som kommer att handla om språksociologi med fokus på slang. Till din hjälp har du det material vi arbetat med under de senaste veckorna:

- avsnitt ur Värsta språket
- avsnitt ur Världens språk
- avsnitt ur I love språk
- läroboken s 13-39 (handlar om språksociologi)
- läroboken s 172-178 (handlar om hur man skriver referat)
- artiklar
- filmen om referatteknikDe inlägg som handlar om avsnittet Språksociologi är länkade nedan:

Uppstart på arbetsområdet
Värsta språket
Dialekter
Läroboken om språksociologi
Artiklar och referat
Världens språk och referat


onsdag 10 februari 2016

BF3B - Vi fortsätter med Sveriges historia

Denna vecka kommer ni att ha vikarie då jag är på kurs. 

Ni ska fortsätta arbeta med Sveriges historia under 1800-talet. Ni ska jämföra avsnittet från julkalendern med sidorna i läroboken. Ni behöver därmed börja med att läsa igenom sidorna i boken s 80-84, 86-87, 130-131 och 133.  

När ni sedan ska göra en jämförelse kan ni ha venndiagrammet nedan som hjälp. Ett venndiagram består av två cirklar som möts i mitten. Det som är gemensamt för de två texterna (julkalendern och läroboken) sätter man in i mitten och det som är specifikt för var och en av texterna sätter man i ytterkanterna av cirklarna. När ni fyllt i allt ni kan komma på har ni en bra överblick över likheter och skillnader.

tisdag 9 februari 2016

BA1b - Vi fortsätter skriva referat

Under kommande lektion ska du fortsätta skriva referat. En del behöver arbeta vidare med referaten kopplade till de olika artiklarna. Andra ska se ett avsnitt ur Världens språk, besvara några frågor till programmet och sedan i par skriva ett referat på programmet.

Instruktionen till programmet Världens språk finns här nedan:

Uppgifter Världens språk

Programmet nås genom länken nedan:

Programmet Världens språk

FT2AB - dags att börja se samband och dra ihop trådarna

Under lektionen på fredag kommer ni att ha vikarie, då jag är på kurs i Stockholm. Då vi nu hunnit gå igenom de tre revolutionerna ska lektionen användas till att fördjupa sig och läsa in sig inför den kommande skrivuppgift som vi ska ha den 19 februari.

Under lektionen ska ni jämföra den franska och den amerikanska revolutionen utifrån följande aspekter:

- Bakgrund och orsak
- Förlopp och viktiga händelser/förändringar
- Resultat och följder

Till er hjälp har ni de olika filmade genomgångarna som ligger på bloggen men också läroboken s 59-65. Om ni vill kan ni använda skrivmallen som ett stöd i er jämförelse.

Skrivmall jämförelse

När det gäller skrivningen den 19 februari kommer den att fokusera just på att kunna jämföra revolutionerna med varandra. NI behöver därför gå igenom alla inlägg som handlar om revolutionerna och se de olika filmade genomgångarna. Ni behöver också läsa in er på de anteckningar som ni gjort under lektionstid. Undrar ni något om provet får ni ta kontakt med mig under denna eller nästa vecka. 

FT2DE - Dags för den franska revolutionen

Jag är på kurs och ni kommer att ha vikarie den 12 februari. Det ni ska göra är att arbeta med den siste av de tre revolutionern, nämligen den franska revolutionen.

Ni ska se en filmad genomgång, arbeta med frågor och sedan fördjupa er i läroboken s 61-65. Frågorna når du här nedan och även den filmade genomgång som ska ses:

Frågor Franska revolutionenmåndag 8 februari 2016

BF3a - Vårt arbete med de olika revolutionerna fortsätter

Förra veckan arbetade ni med både industriella och amerikanska revolutionen. Ni följde denna arbetsgång:

- Ni ska skriva om orsakerna till den industriella revolutionen. Till er hjälp har ni den skrivmall som jag tidigare visat er. Den finns också i föregående inlägg.

När detta är klart börjar ni arbeta med den amerikanska revolutionen.

- Läs igenom sidorna i läroboken (s 57-58)
- Se sedan på filmen nedan.
- När ni sett filmen besvarar ni frågorna som finns HÄR

Blir det tid över ska ni fundera över konsekvenserna av den amerikanska revolutionen och skriva en text om detta. Till er hjälp finns det en skrivmall. Den når ni nedan:

Skrivmall konsekvenser


Denna vecka ska vi närma oss den franska revolutionen och det gör vi genom att arbeta med en filmad genomgång, några frågor och läroboken.

Frågor Franska revolutionen

fredag 5 februari 2016

FT2AB - Vi lämnar den amerikanska revolutionen och går vidare till den franska revolutionen

Idag ska vi fördjupa oss i Franska revolutionen. Vi ska se en filmad genomgång, arbeta med frågor och sedan fördjupa oss i läroboken. Frågorna når du här nedan:

Frågor Franska revolutionen
FT2DE - Vi går från industriella revolutionen till den amerikanska

Idag ska vi börja arbeta med den amerikanska revolutionen. Vi ska:

- se en kort film
- arbeta med frågor till filmen
- diskutera frågorna
- läsa i läroboken s 57-58
- skriva om konsekvenserna av den amerikanska revolutionen. Till er hjälp finns en skrivmall till detta. Du når den här:

Skrivmall konskevenser


onsdag 3 februari 2016

BF3B - Vi förflyttar oss från England till Sverige

Under föregående lektion arbetade vi med den industriella revolutionen i England. Idag ska vi se hur industrialismen spred sig och fick fäste i Sverige. Vi kommer att:

- inleda med en gruppuppgift
- se avsnitt 12 av julkalender "Tusen år till julafton"
- jämföra avsnittet från julkalendern med lärobokstexten s 80-84, 86-87, 130-131 och 133 (och till vår hjälp ha ett venn-diagram)BA1b - dags att läsa artiklar om språk och skriva referat

Vi ska under lektionen fortsätta arbeta med läroboken Kontext och sidorna 172-179. Du ska få göra uppgifterna som finns i läroboken och därefter påbörja ditt referat. Nedan finns förslag på artiklar som du kan skriva referat om. Vill du slippa onödig text och reklam som finns på sidorna kan du dra ner tillägget "Readability" i Chrome Web Store.

Mer dataspel ger bättre engelska

Så snackar snutarna som busar

Minerat franskt förortsspråk

Slang då och nu
tisdag 2 februari 2016

BA1B - vi fortsätter med språksociologi

Vi ska under de kommande lektionerna fortsätta med språksociologi. Vi ska läsa artiklar, se ett program om slang och skriva referat.

Vi börjar med att gå igenom referatteknik. Till vår hjälp har vi läroboken Kontext s 172-178 och filmen om referatteknik: