tisdag 15 september 2015

Arbetsområde Epoker - information om den muntliga redovisningen

Inom kort är det dags för den muntliga presentationen. BF3B har sina redovisningar den 24 september och FT2AB och FT2DE den 25 september. Vad är det då som ska ingå i presentationen?

Gruppen ska:

- delge övriga i klassen den information man hittat om epokerna (vilka epoker, mellan vilka år, viktiga händelser, betydelsefulla personer, förändringsprocesser och saker bevarat till nutid)

- använda någon form av presentationstekniskt stöd (tavlan, dator/kanon, tidslinje, bilder)

I filmen nedan kan du få några tips på det här med muntliga presentationer:

OBS! Redovisningarna kommer att filmas och användas av Jenny som ett stöd vid återkoppling och bedömning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar