onsdag 23 mars 2016

BA1b - Dags för film...

Förra lektionen fick ni se trailern av den novellfilm, Kung Fury, vi tillsammans ska se och sedan ha textsamtal utifrån. Samtalen ska utgå från Aidan Chambers modell och de fyra punkterna:

- Gillar
- Ogillar
- Frågetecken
- Mönster

Vi kommer att genomföra samtalen efter påsklovet men redan nu är det bra att börja fundera över punkterna ovan.

Novellfilmen Kung Fury


måndag 21 mars 2016

BF3b - Arbetsområde Världskrigen

1914 bröt första världskriget ut. Över hela världen skrevs det om kriget och i Sverige såg rubrikerna bland annat ut som på bilderna här ovan. 1939 var det dags för nästa världskrig och även det skakade om hela världen.

Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med de två världskrigen. Till området finns två bedömningsuppgifter, en som handlar om Versaillesfreden och en som handlar om historiebruk. Dessa kommer du att få mer information om under lektionstid. Till arbetsområdet finns också en bedömningsmatris och den kommer att ligga på www.edwise.se under Måluppfyllelse.

För att du ska få en överblick över de två världskrigen kan du ta del av tidslinjen som jag gjort. Klicka på de olika punkterna så får du fram information om perioden. I några fall finns det länkar vidare och då kan du få reda på mer om händelsen.


BF3A - Första världskrigets orsaker

Denna vecka ska vi diskutera och gå igenom orsakerna till första världskriget. Vi ska också närma oss krigets utbrott och läsa en text om "Skotten i Sarajevo".

BA1b: Sista lektionen att göra klart novellen kopplat till berättarkurvan samt infografik

Under lektionen den 22 mars ska vi se till att bli klara med följande två saker:

- läst novell och skrivit om novellen utifrån berättarkurvan (Information om uppgiften om berättarkurvan)
- infografik om författaren (Information om Infografik-uppgiften)

Era texter och er infografik ska delas med mig när lektionen går mot sitt slut.

Den 23 mars är ni lediga från svensk-lektionen, då vi arbetat in denna tid.

Den 24 mars ska vi titta på de olika författarporträtten ni gjort i form av infografik. Vi kommer också att avslöja vilken film det blir vi ska se efter påsklovet.

torsdag 17 mars 2016

BA1b - Infografik och författarinformation

Idag fortsätter vi med att ta fram information om våra författare. Vi utgår från ne.se. Informationen ska sedan användas till infografik. Vi använder Piktochart och mallen "About me" för att skapa infografik. 

onsdag 16 mars 2016

Sv3 - kort information om kursen och det kommande nationella provet

Den 22 mars kommer jag att ha min första lektion med er i kursen Svenska 3. Superskoj ska det bli! Vi ska under lektionen stämma av vårens lektioner och gå igenom vad vi ska göra fram till studenten. 

Redan nu vill jag ge er information om det nationella provet. Provet består av två delar:

- del A (skrivuppgift i 240 minuter den 20 april)
- del B (muntliga argumenterade anföranden den 21 april och den 28 april)

För att du ska vara förberedd till provtillfällena är det bra om du fräschar upp dina kunskaper kring referatteknik och kring hur man bygger upp ett tal. Ta hjälp av filmerna nedan. Nedanför filmerna finns också en bild som sammanfattar vad ett PM är. PM är den skrivuppgift som ska göras på det nationella provet.

Givetvis kommer vi under lektionerna efter påsk gå igenom det nationella provet, vad det innebär och vad det är ni ska kunna.

måndag 14 mars 2016

BF3A - Arbetsområde Världskrigen

1914 bröt första världskriget ut. Över hela världen skrevs det om kriget och i Sverige såg rubrikerna bland annat ut som på bilderna här ovan. 1939 var det dags för nästa världskrig och även det skakade om hela världen.

Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med de två världskrigen. Till området finns två bedömningsuppgifter, en som handlar om Versaillesfreden och en som handlar om historiebruk. Dessa kommer du att få mer information om under lektionstid. Till arbetsområdet finns också en bedömningsmatris och den kommer att ligga på www.edwise.se under Måluppfyllelse.

För att du ska få en överblick över de två världskrigen kan du ta del av tidslinjen som jag gjort. Klicka på de olika punkterna så får du fram information om perioden. I några fall finns det länkar vidare och då kan du få reda på mer om händelsen.


onsdag 9 mars 2016

FT2DE - första världskriget

Under denna lektion kommer vi att arbeta med första världskriget. Vi ska fördjupa oss i de orsaker som ledde fram till kriget. Finns det tid kommer vi också att läsa om första världskrigets utbrott och vad som hände under den "svarta veckan".


BF3B - Vi drar ihop trådarna inför skrivningen den 17 mars

Under lektionen den 10 mars kommer vi att arbeta med franska revolutionen. Ni kommer också att få möjlighet att plugga till skrivningen den 17 mars. Nedan finns information om vad skrivningen kommer att innehålla och var ni kan hitta information att läsa in.


Följande ska ni ha koll på till skrivningen den 17 mars:

- orsaker till franska och amerikanska revolutionen
- händelseförloppen i franska och amerikanska revolutionen
- konsekvenser av de två revolutionerna på kort och lång sikt
- kunna jämföra de två revolutionerna och se likheter och skillnader

Till er hjälp har ni:

- läroboken s 59-65
- filmad genomgång om franska revolutionen
- filmad genomgång om amerikanska revolutionen
- frågor till filmerna (Frågor Franska revolutionenFrågor till amerikanska revolutionen)
- skrivmallar (Skrivmall konsekvenser)

tisdag 8 mars 2016

BA1b - Klassiker och Läshörnan

Vilken konstig vecka! Vår första och enda lektion äger rum på torsdag. Vi som brukar ses tre gånger i veckan. 

På torsdag ska vi komma igång med läsningen av de klassiska novellerna. Vi ska gå in i Läshörnan på Av Media Skåne och bokhyllan "Klassiker" som jag gjort i ordning. En del av er ska istället för Läshörnan läsa noveller via Legimus och Inläsningstjänst men det styr vi upp under torsdagens lektion.

När ni börjar läsa är det några saker ni ska tänka på:

1. Varför tror du att just din författare har blivit så känd? Vad i novellen är det som är nytt och annorlunda? Skriv ner dina tankar under läsningen men också efter läsningen.

2. Du ska kunna placera in din novell på berättarkurvan. Gör små kommentarer direkt på kurvan under din läsning. När du läst klart skriver du sedan ner hur du tänker att novellen ska placeras in på berättelsekurvan. Du kan ta hjälp av mina inledningar nedan:

Novellen inleds med att...
I inledningen/anslaget får man som läsare reda på...
Den konflikt som finns i novellen är...
Konflikten trappas upp genom...
Vändpunkten/peripetin är när...
I efterspelet/avtoningen får man som läsare reda på...

FT2AB - angående lektionen den 11 mars

Förra lektionen introducerade jag arbetsområdet om världskrigen. Nu på fredag, den 11 mars, ska du få arbeta på egen hand med en uppgift om första världskriget. Du ska:

1. Göra en punktlista med viktiga händelser under första världskriget (vill du hellre göra en egen tidslinje får du gärna göra det)

2. Välj sedan ut 3-5 av punkterna du nämnt ovan och förklara/beskriv dem ingående.

Dina svar ska du skicka in till mig. 

Lycka till!

torsdag 3 mars 2016

FT2 - Arbetsområde Världskrigen

1914 bröt första världskriget ut. Över hela världen skrevs det om kriget och i Sverige såg rubrikerna bland annat ut som på bilderna här ovan. 1939 var det dags för nästa världskrig och även det skakade om hela världen.

Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med de två världskrigen. Till området finns två bedömningsuppgifter, en som handlar om Versaillesfreden och en som handlar om historiebruk. Dessa kommer du att få mer information om under lektionstid. Till arbetsområdet finns också en bedömningsmatris och den kommer att ligga på www.edwise.se under Måluppfyllelse.

För att du ska få en överblick över de två världskrigen kan du ta del av tidslinjen som jag gjort. Klicka på de olika punkterna så får du fram information om perioden. I några fall finns det länkar vidare och då kan du få reda på mer om händelsen.


onsdag 2 mars 2016

BA1b - genomgång av den klassiska berättarkurvan

Vi ska under torsdagens lektion gå igenom den klassiska berättarkurvan. Vi gör det genom en film som jag gjort. 

Därefter kommer Marit och jag att tillsammans visa hur man kan sätta in novellen "Att döda ett barn" av Stig Dagerman på den klassiska berättarkurvan. 

Till er hjälp framöver finns en sida som kort sammanfattar berättarkurvan:

Sammanfattning av berättarkurvan
tisdag 1 mars 2016

BA1B - Arbetsområde: Den klassiska berättarkurvanDå var det dags att börja med ett nytt arbetsområde. Frågorna ovan är några av de frågor som vi ska arbeta med under de kommande veckorna. Förutom att ni ska ha mig som lärare kommer vi att Marit Hammarland på plats under flertalet lektioner fram till påsklovet.

Information om vad vi ska göra och hur området kan kopplas till det centrala innehållet finns här nedan:

INFORMATION

BF3A - detta ska ni ha koll på till skrivningen den 8 mars

Följande ska ni ha koll på till skrivningen den 8 mars:

- orsaker till franska och amerikanska revolutionen
- händelseförloppen i franska och amerikanska revolutionen
- konsekvenser av de två revolutionerna på kort och lång sikt
- kunna jämföra de två revolutionerna och se likheter och skillnader

Till er hjälp har ni:

- läroboken s 59-65
- filmad genomgång om franska revolutionen
- filmad genomgång om amerikanska revolutionen
- frågor till filmerna (Frågor Franska revolutionenFrågor till amerikanska revolutionen)
- skrivmallar (Skrivmall konsekvenser)


BA1b - Uppdrag viktiga ord

Under dagens lektion kommer jag att ha individuella samtal med er. Under tiden ska ni ta er an Uppdrag: Viktiga ord i Svenska 1. Du hittar uppdraget här nedan:

Uppdrag: Viktiga ord i Svenska 1

Lycka till!