fredag 29 april 2016

FT2AB: Den 13 maj fortsätter vi med andra världskriget

Under denna lektion ska vi se och lyssna på tre vittnesmål.

Ilona Goldberger

Margareta Kellner

Alexander Rothman

Vi ska bl a diskutera:
a) Vilken roll/funktion fyllde åskådarna?
b) Varför ingrep inte åskådarna, tror du?

Vi ska också påbörja arbetet med nästa bedömningsuppgift. Som en introduktion till denna ser vi en film om historiebruk. Filmen är gjord av Anna Hälinen. 

FT2DE: Den 13 maj börjar vi med Andra världskriget

Efter mellankrigstiden går vi vidare i historien och kommer fram till andra världskriget. I Sverige skildrades krigsutbrottet på följande sätt i radions TT-sändning:
Vilka var orsakerna till kriget? Vad hände under kriget och vilka konsekvenser kan man se av det andra världskriget? Det och lite till ska vi gå igenom under kommande lektioner.

Till vår hjälp har vi en prezi-presentation som en kollega till mig tagit fram. Den hittar du HÄR.Jag har också tagit fram några stödanteckningar som du kan använda dig utav när vi går igenom andra världskriget. Du hittar anteckningarna HÄR.

BF3A - Mellankrigstiden
Mellankrigstiden, en period av fred. Vad händer mellan de två världskrigen och vad är det som gör att det andra världskriget börjar? Detta och mycket annat kommer vi att gå igenom och diskutera under kommande lektioner.

Vi börjar med att se en Prezi-presentation som en kollega till mig tagit fram. Du hittar den HÄR.

Jag har tagit fram stödanteckningar till presentationen och de kan du ta del av HÄR.


FT2DE - Mellankrigstiden fortsätter

Idag fortsätter vi med att se den Prezi-presentation som en kollega till mig tagit fram. Du hittar den HÄR.

Jag har tagit fram stödanteckningar till presentationen och de kan du ta del av HÄR.

Hinner vi kommer vi också att börja arbeta med Andra världskriget.

FT2AB - Andra världskriget

Efter mellankrigstiden går vi vidare i historien och kommer fram till andra världskriget. I Sverige skildrades krigsutbrottet på följande sätt i radions TT-sändning:
Vilka var orsakerna till kriget? Vad hände under kriget och vilka konsekvenser kan man se av det andra världskriget? Det och lite till ska vi gå igenom under kommande lektioner.

Till vår hjälp har vi en prezi-presentation som en kollega till mig tagit fram. Den hittar du HÄR.

Jag har också tagit fram några stödanteckningar som du kan använda dig utav när vi går igenom andra världskriget. Du hittar anteckningarna HÄR.

torsdag 28 april 2016

BF3b - Första världskriget fortsätter

Under lektionen den 28 april fortsätter vi vårt arbete med första världskriget. Vi närmar oss krigsslutet och Versaillesfreden. Vad hände? Vad skrevs in i fredsavtalet? Varför kände sig Tyskland kränkt?

Vi kommer också att gå igenom kommande prov som äger rum i maj månad. Fokus på provet är Versaillesfreden. I läroboken är det sidorna 119-126.

måndag 25 april 2016

BA1b - Svenska tisdagen den 26 april

Idag kommer du att få arbeta med en uppgift kopplat till berättarkurvan. Du ska göra följande:

1. Se en kortfilm (välj en av de fyra nedan)

2. Skriv därefter en sammanhängande text, där du förklarar hur filmen är uppbyggd. Till din hjälp har du den klassiska berättarkurvan och den når du HÄR.

3. Dela dokumentet med mig när du är klar. OBS! Kolla igenom att ditt språk är korrekt och att du delat in i stycken.


Här är filmerna du kan välja mellan:

De arbetslösa

Det svåra provet

Rinkebysvenska

State Zero (se direkt här nedan)

fredag 22 april 2016

BA1b - Nationella prov den 26 och 28 april

Då var det snart dags för de sista två delarna i det nationella provet. Den 26 april kl 08.20-10.20 är det läsförståelseprovet. Det ska genomföras i by 9. Var på plats i god tid.

Den 28 april kl 08.20-11.20 är det dags för skrivuppgiften. Även denna äger rum i by 9. Var på plats i god tid.

Glöm inte penna och sudd.

Lycka till!

BF3a - sovmorgon den 26 april

Den 26 april har vi inte någon historia. Ni har sovmorgon denna dag.

Sv3 - komp för NP

Den 26 april får ni kompledigt från svenska 3. Vi ses igen den 28 april och då ska första gänget hålla sina argumenterande anföranden. Spännande!


torsdag 21 april 2016

FT2 - Mellankrigstiden
Mellankrigstiden, en period av fred. Vad händer mellan de två världskrigen och vad är det som gör att det andra världskriget börjar? Detta och mycket annat kommer vi att gå igenom och diskutera under kommande lektioner.

Vi börjar med att se en Prezi-presentation som en kollega till mig tagit fram. Du hittar den HÄR.

Jag har tagit fram stödanteckningar till presentationen och de kan du ta del av HÄR.fredag 15 april 2016

Sv3 - Sista förberedelserna inför NP

Den 19 april är sista dag att lämna in elevformuläret till det argumenterande talet.

Den 20 april genomför vi det nationella provet i by 99 (Transport). Vi ses där kl 08.20. Provet pågår i 4 timmar.

Den 21 april har vi ingen lektion i svenska, då ni har Kulturdag på BF.

Sv1 - 19 april information om skrivuppgiften på det nationella provet

Den 19 april ska vi gå igenom skrivuppgiften till det nationella provet. Ni kommer att få läsa en elevtext och också få se hur denna elevtext blivit bedömd. 

BF3A - Prov på Versaillesfreden

Den 19 april är det dags för prov om Versaillesfreden. Ta er anteckningar, foton från tavlan och läroboken s 119-126 till hjälp. 

torsdag 14 april 2016

TP2 - Prov Versaillesfreden

Då var det dags för första provet under arbetsområde Världskrigen. Vi genomför provet på lektionstid den 15 april. Fokus är Versaillesfreden.

BA1B - Lässtrategier och datum för NP

Jag lovade lägga ut datum för det nationella provet i svenska. De kommer här:

21 april: Delprov A (muntligt anförande) - på lektionstid
22 april: Delprov A (muntligt anförande) - på lektionstid
26 april: Delprov B (läsförståelse) - kl 08.20-10.30
28 april: Delprov C (Skrivuppgift) - kl 08.20-11.30


Här nedan kommer länkar till de fyra lässtrategierna:

Lässtrategi överblicka/se framåt

Lässtrategi Ställa frågor/undra

Lässtrategi Upptäcka/reda ut oklarheter

Lässtrategi SammanfattaSv3 - Vi fortsätter att arbeta med det kommande nationella provet

Under lektionen den 14 april fortsätter vi arbeta med det nationella provet. 

Några viktiga datum som ni behöver ha koll på är:

19 april - lämna in elevformulär under lektionstid
20 april - Nationellt prov: Skrivuppgift (plats: by 99, transport; samling kl 08:20)
21 april - Kulturdag på BF (ingen svenska)
26 april - Komp för nationellt prov
28 april - Nationellt prov: Argumenterande tal 
3 maj - Nationellt prov: Argumenterande tal

BF3B - Jul i skyttegravarna och första världskrigets sista tid

Den 14 april ska vi fördjupa oss i första världskriget. Vi ska bl a läsa om julfirandet 1914/1915 och också titta på krigets sista år. 

måndag 11 april 2016

Sv3 - kort om PM och sedan information om den muntliga delen av NP

Under lektionen den 12 april ska vi tillsammans titta på det här med källhänvisningar och referatmarkörer i löpande text.

Därefter ska vi gå igenom den andra delen av det nationella provet som består av ett argumenterande tal. Ni ska få reda på datum för ert tal men också information om vad talet ska innehålla samt vilka bedömningskriterierna är. För den som vill få stöd i läroboken är det sidorna 46-57 (om argumentation) samt s 20-45 (om den retoriska arbetsprocessen).

När ni väl ska börja skriva era egna tal och sedan också hålla dem kan ni ha hjälpa av mina två filmer. Den första är sista minuten-tips inför muntliga anföranden och den andra visar talets olika delar.
BA1b - Muntliga anföranden

Då ska vi gå igenom materialet som rör delprov A:muntligt anförande (det nationella provet). När du väl ska börja med att bygga upp ditt tal och sedan träna på det kan du ta hjälp av min film:

BF3a - Första världskriget fortsätter

Under lektionen den 12 april fortsätter vi vårt arbete med första världskriget. Vi närmar oss krigsslutet och Versaillesfreden. Vad hände? Vad skrevs in i fredsavtalet? Varför kände sig Tyskland kränkt?

Vi kommer också att gå igenom kommande prov som äger rum den 19 april. Fokus på provet är Versaillesfreden. I läroboken är det sidorna 119-126.

torsdag 7 april 2016

Sv1 - Dags för nationella prov

Då lämnar vi våra noveller, berättarkurvan och infografik och går vidare in i nästa arbetsområde. Under de kommande veckorna blir fokus det nationella provet. Vi ska gå igenom provets 3 delar och ni ska också genomföra de olika delarna. 

Torsdagen den 7 april inleder vi med allmän information om provet och vi börjar också titta på den första delen som handlar om att hålla ett muntligt anförande.

Provets olika delar ska genomföras under följande dagar:

20 april - Delprov A: muntligt anförande d.v.s. hålla tal
21 april - Delprov A: muntligt anförande d.v.s. hålla tal
26 april - Delprov B: läsförståelse
28 april - Delprov C: skrivning

Här på bloggen kommer jag att lägga ut några filmer under kommande vecka. Filmerna kan vara ett stöd i arbetet med att förbereda ett muntligt anförande men också ett stöd för skrivuppgiften. Titta gärna igenom dem!

onsdag 6 april 2016

TP2 - Slutet av första världskriget

Vi ska under lektionen diskutera första världskriget slut och Versaillesfreden. Vi ska också förbereda oss inför kommande bedömningsuppgift som äger rum den 15 april. Denna uppgifter kommer att fokusera på krigsslutet och Versaillesfreden.

BF3B - Första världskriget fortsätter

Då var det dags att arbeta vidare med första världskriget. Vi ska titta på orsakerna bakom första världskriget men också läsa om "Skotten i Sarajevo".

tisdag 5 april 2016

Sv3 - Skriva ett PM

Vi har nu börjar vårt arbete med att förbereda inför det nationella provet i april månad. Under tisdagens lektion får du ut texthäftet som ska användas till det nationella provet samt material som visar på tidigare uppgift och bedömningsmatris i det nationella provet.

Då många kände sig osäkra på det här med PM blir denna veckas uppgift att skriva ett kortare PM. I läroboken s 136-141 kan man läsa om vad PM är och vilka delar det ska innehålla.

Ditt PM skickas in till mig senast torsdag kväll. Torsdagens lektion genomför du på egen hand och den som vill kan förlägga sitt skrivande till en annan dag. Du behöver alltså inte sitta under lektionstiden och skriva utan du kan skriva hemma en kväll istället, om det passar dig bättre. Se bara till att skicka in till mig senast torsdag kväll!

måndag 4 april 2016

BF3A - Första världskriget fortsätter

Vi ska under lektionen den 5 april fortsätta arbeta med första världskriget. Vad hände i skyttegravarna? Hur kunde kriget ta slut? Och vad skedde i samband med krigsslutet? Detta är några av de frågor vi ska besvara.

Sv 1 - Uppsamling samt förberedelse till samtal om Kung Fury

Under lektionen den 5 april ska vi förbereda oss till samtalen som vi ska ha den 6 april kring filmen Kung Fury. Behöver du se filmen igen gör det det. Behöver du fylla i mer i ditt läsprotokoll gör du det. 

Tid finns också att göra klart infografik om författaren och att skriva om hur din novell kan sättas in på berättarkurvan.