onsdag 16 december 2015

BA1b: Jullov=julläsning?Snart jullov och en massa ledig tid. För den som vill finns möjlighet att läsa. Det kan vara böcker, tidningar, tidskrifter. Vill du får du gärna dela din bästa läsbild och du får också gärna dela din läslogg. Din logg kan bestå av följande:

- Titel på text som du läst
- Var du var någonstans när du läste
- Hur långt du läste
- Vad du tyckte om det du läste

God Jul och trevlig läsning!

tisdag 15 december 2015

BA1B - Sista skolveckan


Just det! Vi ska fortsätta läsa och försöka bli klara med våra böcker. Har du redan läst klart ser du till att göra en skriftlig romanredovisning enligt instruktion som jag lagt ut tidigare. Du når den direkt genom att klicka på länken här under:

Länk till inlägg om romanredovisning


Efter jul kommer vi att hålla muntliga gruppsamtal om böckerna vi läst. Vi ska göra ljudinspelningar i form av podcast. En i gruppen kommer att få ansvar för att leda samtalet men alla ska kunna samtala kring sina böcker. Det ni ska "träna" på är det ni skrivit i era romanredovisningar. Mer information om detta kommer efter jullovet. Era podcast ska sedan bli tillgängliga för andra elever, lärare och föräldrar. 

Under julen får ni gärna fortsätta läsa. En hel del litteratur finns att nå via Läshörnan och det enda du då behöver är att du loggar in på 

Avmedia Skåne

Jag har skapat "Bokhyllor" i Läshörnan och här finns en del litteraturtips. Kolla gärna in dem!


Viktigt för er att veta är att vi denna vecka endast har lektion tisdag och onsdag. På torsdag har ni sovmorgon.

onsdag 9 december 2015

Historia - slutspurt inför jullovet

Sista lektionen för denna termin. En del av er kommer att få arbeta med årets julkalender Tusen år till julafton. Nedan finns tre avsnitt och till varje avsnitt en eller flera uppgifter:

Avsnitt 6: 1500-talet
Till detta avsnitt ska du få öva dig i att ställa frågor. Titta på avsnittet och fundera över:
a) Vilka frågor får du svar på? Skriv ner dem.
b) Vilka frågor får du inte svar på? Skriv ner dem.

Avsnitt 6: 1500-talet


Avsnitt 7: 1600-talet
Till detta avsnitt ska du samla fakta. Vad får du reda på om häxor? Gör stödanteckningar eller en tankekarta.

Avsnitt 7: 1600-talet


Avsnitt 8: 1600-talet och de fyra stånden
I Sverige fanns på 1600-talet fyra stånd. Du ska ta reda på mer om dem men också fundera över vilka skillnader det finns mellan det dåtida samhället och vårt nutida.
a) Vilka var de fyra stånden?
b) Vilka skillnader fanns mellan dem?
c) Om du skulle göra en jämförelse mellan 1600-talets samhälle och dagens, vilka är de största skillnaderna?

Avsnitt 8: 1600-talet och de fyra ståndentorsdag 3 december 2015

BA1B - Uppdrag: Detta är BA

På tisdag när vi har lektion ska ni i grupper får göra film i appen Animoto. Era filmer ska handla om Bygg- och Anläggningsprogrammet på Wendesgymnasiet. Själva uppdragsbeskrivningen får ni vid lektionens början.

En del av er har redan tidigare arbetat med appen Animoto men skulle ni behöva fräscha upp era kunskaper finns här en film som visar hur man arbetar i den.


onsdag 2 december 2015

FT2AB/FT2DE - slutspurt på arbetsområde Tidigmodern tid

På fredag är jag på plats igen och vi ska då bli klara med arbetsområde Tidigmodern tid. Ni ska vid lektionens slut ha gjort klart er historiska analys. Den ska antingen redovisas skriftligt eller muntligt.

För att få stöd i skrivandet har jag tagit fram en skrivmall som ni gärna får använda er av. Mallen ser du som en bild här nedan men den finns också som en länk direkt under bilden.Skrivmall tidigmodern tid


tisdag 1 december 2015

BA1b - PROV torsdag den 3 december

På torsdag är det dags för prov i svenska. Provet ska handla om LÄSSTRATEGIER. Följande ska ni kunna:

- de fyra lässtrategierna
- hur de används
- varför man använder dem

Ni ska också kunna VISA att ni kan använda strategierna. Ni kommer att få ut några texter på torsdag för att visa detta.

På tisdagens och onsdagens lektion kommer vi tillsammans att repetera strategierna och vi kommer också använda en del tid till läsning i romanerna.