fredag 24 april 2015

Svenska 3 - Språkhistoria

Bild: Minna Sundberg


Dags för svensk språkhistoria! Vi kommer under kommande veckor att arbeta med svensk språkhistoria. Till din hjälp har du bl a följande två dokument:

Bedömningsmatris

Tabell för att fylla i kännetecken

VAD är det då vi ska göra? Vi kommer att diskutera, ha genomgångar, närläsa texter och slutligen avsluta området med ett traditionellt prov. Mer info kommer under nästa lektion!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar