onsdag 30 september 2015

BA1B - Muntlig redovisning den 7 och 8 oktober

Under de kommande två lektionerna ska du få göra klart din muntliga presentation. Därefter är det dags för att redovisa. Halva klassen får göra sina redovisningar den 7 oktober och andra halvan den 8 oktober. ALLA ska dock vara på plats under båda dagarna.

Skulle du redan nu känna dig klar med din muntliga redovisning kan du få börja nosa på nästa arbetsområde som kommer att handla om skönlitteratur och läsning. Vi kommer att inleda med novellsamtal i grupp. Mer information om detta kommer i slutet av nästa vecka. De av er som vill kan dock redan i morgon får börja arbeta med noveller.

Under morgondagens lektion är det Tord som är vikarie, då jag är på konferens.

FT2AB: Arbetsområde Epoker - skriftlig individuell uppgift och utvärdering

På fredag är det dags för sista uppgiften inom arbetsområde Epokerna. Du ska då få göra en individuell skrivuppgift och fylla i en utvärdering. Utvärderingen finns här nedan så att du enkelt kan komma åt den.


Skapa en egen enkät för användarfeedback

FT2DE: Arbetsområde Epoker - indviduell skrivuppgift samt utvärdering

Då börjar arbetsområde Epokerna gå mot sitt slut. Under lektionen på fredag blir det dags för den individuella skrivuppgiften och därefter en kort utvärdering av arbetsområdet. Utvärderingen kan du fylla i direkt här:


Skapa en egen enkät för användarfeedback

onsdag 23 september 2015

Unga reportrar - om den muntliga redovisningen

Nu är det dags att börja arbeta med den muntliga redovisningen. Instruktionen till redovisningen finns
HÄR.

Se gärna filmen nedan som ger några tips inför din redovisning.


BF3B - ang muntlig redovisning i historia

Jag har beslutat att ni får även denna veckas lektion (24/9) på er att förbereda era muntliga presentationer om epoker. Era presentationer kommer därmed att göras den 1 oktober och då ska också ert skriftliga underlag lämnas in.

Vid lektionen därefter, den 8 oktober, kommer det att bli dags för den individuella skrivuppgiften.

Lycka till!

tisdag 22 september 2015

BF3A: Arbetsområde Epoker - information om kommande redovisningar

Då en del av er var iväg på annat under dagens lektion bestämde vi som var på plats när kommande redovisningar ska äga rum. Nästa vecka har vi studiedag på tisdagen, 29 september, så då har vi dessvärre inte någon historielektion!

Så här ser det ut med redovisningarna:

6 oktober - du och din grupp gör klart epokindelningen
13 oktober - du och din grupp redovisar för övriga i klassen om er epokindelning
20 oktober - individuell skrivuppgift kopplad till arbetsområde Epoker

Under den muntliga redovisningen/presentationen ska du och din grupp:

- delge övriga i klassen den information du/ni hittat om epokerna (vilka epoker, mellan vilka år, viktiga händelser, betydelsefulla personer, förändringsprocesser och saker bevarat till nutid)

- använda någon form av presentationstekniskt stöd (tavlan, dator/kanon, tidslinje, bilder)

I filmen nedan kan du få några tips på det här med muntliga presentationer:


tisdag 15 september 2015

Unga reportrar - vi samlar ord och kopplar dem till övergripande begrepp

Under denna lektion kommer Göran att ha hand om er. Tillsammans i grupper ska ni samla ihop ord och sedan lägga upp dem på en gemensam digital arbetsyta (padlet). Ni ska också med hjälp av era mobiler fotografera en del av orden och lägga upp bilderna på samarbetsytan. Instruktionen kan ni läsa HÄR men Göran kommer också att gå igenom den med er. Än en gång är det hållbart samhälle och hållbar utveckling som är i fokus.

Lycka till!

Arbetsområde Epoker - information om den muntliga redovisningen

Inom kort är det dags för den muntliga presentationen. BF3B har sina redovisningar den 24 september och FT2AB och FT2DE den 25 september. Vad är det då som ska ingå i presentationen?

Gruppen ska:

- delge övriga i klassen den information man hittat om epokerna (vilka epoker, mellan vilka år, viktiga händelser, betydelsefulla personer, förändringsprocesser och saker bevarat till nutid)

- använda någon form av presentationstekniskt stöd (tavlan, dator/kanon, tidslinje, bilder)

I filmen nedan kan du få några tips på det här med muntliga presentationer:

OBS! Redovisningarna kommer att filmas och användas av Jenny som ett stöd vid återkoppling och bedömning.

onsdag 9 september 2015

Unga reportrar - om skrivuppgift och kamratbedömning

Under vecka 38 kommer ni att ha vikarie på svensklektionerna. Tisdagens och torsdagen lektion kommer att handla om att den individuella skrivuppgiften medan onsdagens lektion kommer att vara en gruppuppgift (denna informerar Göran er om).

När du börjar bli klar med din skrivuppgift ska en klasskompis ge respons på ditt arbete. Kan du inte själv utse en kompis får läraren hjälpa till. Du ska också själv ge respons på en klasskompis text.

Till din hjälp har jag tagit fram ett antal mallar. Har du skrivit en debattartikel ska kompisen använda mallen för debattartikel, har du skrivit en krönika ska kompisen använda mallen för krönika o.s.v. Den ifyllda mallen ska kompisen lämna tillbaka till dig (antingen digitalt eller i pappersform) så att du sedan kan använda dig utav kommentarerna för att förbättra din egen text. Den mall du fyllt i när du läst klasskompisens text lämnar du till klasskompisen.

Du fortsätter sedan ditt arbete genom att läsa igenom din text en sista gång och därefter mailar du den till mig via FirstClass (till Jenny Edvardsson). Din text ska vara inlämnad senast torsdagen den 17 september. Du ska också se till att lämna in klasskompisens synpunkter till mig.

Nedan finns de olika mallarna:

Mall kamratbedömning nyhetsartikel

Mall kamratbedömning debattartikel

Mall kamratbedömning krönika

Skulle du bli klar med din text innan den 17:e september kan du påbörja arbetat med att göra om din text till en muntlig presentation. Läs igenom sidorna 162-163 i boken "Bra svenska" och titta på filmen nedan:Arbetsområde Epoker - några tips inför sammanställandet av information

Ni har nu alla kommit igång med arbetet i era grupper. Tillsammans skapar ni en struktur av historien genom att dela in den i epoker. När ni samlar information ska ni tänka på att:

1. förklara VAD det är som gör att en epok startar respektive slutar vid ett visst årtal. Det räcker alltså inte med att bara kunna ange årtalen

2. ange viktiga händelser från de olika epokerna och förklara VARFÖR dessa händelser är viktiga. Det räcker alltså inte med att bara rabbla upp ett antal händelser

3. ange betydelsefulla personer och förklara VARFÖR dessa är betydelsefulla. Vad var det de gjorda som satte avtryck i historien?

4. se de stora förändringsprocesserna. VILKA är de och VEM/VILKA påverkades av dessa förändringsprocesser? Det räcker alltså inte med att skriva att detta hände utan förklara också vem/vilka som påverkades.

5. försöka se om det från epoken finns något som är bevarat till nutid. VAD i så fall?

Tar du och din grupp hjälp av de fem punkterna ovan kommer arbetet att bli bra. Glöm inte bort att också koppla det ni gör till bedömningsmatrisen. Ska man nå de högre kunskapskraven måste man utförligt och nyanserat kunna redogöra för de fem punkterna ovan.


tisdag 8 september 2015

Unga reportrar - vi fortsätter skriva

Under dagens lektion kom vi igång med att skriva våra texter (debattartikel, krönika eller nyhetsartikel). Under denna vecka fortsätter med vid vårt skrivande och på torsdag stämmer vi av hur långt vi kommit. Nästa steg blir sedan att få respons av varandra via mallar som jag tagit fram. Mer information om detta kommer i nästa inlägg.

onsdag 2 september 2015

Screening den 3 september

Under lektionen den 3 september kommer ni att få genomföra en screening i svenska. Lars Bengtsson, skolans specialpedagog, håller i detta. Det kommer att gå superbra. Ta det bara lugnt. Se till att ha med er penna och sudd.

Lycka till!

Arbetsområde Epoker fortsätter


Under föregående lektion diskuterade vi begreppet epoker och ni fick se hur man kunde dela in Europas historia och Sveriges historia i olika epoker. Nu blir det dags för er att börja arbeta med de olika epokerna. Ni ska arbeta i grupp, precis som vi gick igenom sist och det ni måste börja med är att bestämma följande:

- Vilken epokindelning är det vi ska arbeta med? Sveriges? Europas?

När ni gjort detta är det bara att sätta igång. Till er hjälp finns epok-tabellen, i vilken det framgår VAD som ska finnas med under respektive epok.

Lycka till!

Unga reportrar - lektionen den 2 september

Idag ska en del av er få göra mikrofilmer enligt instruktion i tidigare inlägg (Uppgift mikrofilm). Övriga ska få fortsätta med att fördjupa sig i sitt valda ämne och få information om den texttyp man valt. En del av er har valt att skriva krönika och några andra har valt att skriva debattartikel. Klicka på länkarna nedan för att få mer information om respektive texttyp:

Krönika

Debattartikel

Vill du få inspiration av andras krönikor kan du klicka HÄR. Exemplet är från Aftonbladet.se.
Du kan också få tips på hur andra skriver debattartikel genom att klicka HÄR. Exemplet är från Helsingborgs Dagblad.

Sist men inte minst checklistor och skrivmallar för krönika och debattartikel. Materialet är hämtat från läxhjälp.nu.

Skrivmall krönika

Skrivmall debattartikel