torsdag 9 april 2015

Sv1 - Referatteknik

Den 14-15 april kommer ni att ha vikarie i svenska. Ni ska då repetera referatteknik. Ni minns väl vad referat är? Ett referat är en kortfattad sammanfattning av det viktigaste ifrån en läst text. I ett referat ska man förutom att sammanfatta texten också komma ihåg att ange vad artikeln heter, vem som skrivit den samt när den skrivits.

För att fräscha upp det här med referatteknik kan ni börja med att titta på filmen nedan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar