fredag 8 maj 2015

BF3 - Information om kommande bedömningsuppgift

Precis som vi har pratat om under lektionstid kommer vi den 2 juni att ha en sista bedömningsuppgift i historia. Denna handlar om historiebruk och andra världskriget. Du kan välja att göra uppgiften skriftligt eller muntligt. Gör du den skriftligt ska du besvara 6 frågor och gör du den muntligt kommer du att sitta i en mindre grupp och då få diskutera de sex frågorna tillsammans med Jenny.

Du väljer själv redovisningsform (muntligt eller skriftligt). Meddela Jenny senast den 26 maj vilken redovisningsform du valt.

För att lösa uppgiften behöver du ha instruktionen. Den når du HÄR.

Du behöver också ha tillgång till fem olika filmade genomgångar. De är listade här nedan. Du ska se den översta och sedan välja två av de övriga. Första filmen är gjort av Anna Hälinen och handlar allmänt om historiebruk.
Här följer nu fyra olika filmer om andra världskriget, alla gjorda av Joakim Wendell. Du ska välja två av dem.

Denna skildrar andra världskriget ur ett utomeuropeiskt perspektiv:
Denna skildrar andra världskriget ur västmakternas perspektiv:Den tredje skildrar andra världskriget ur ett sovjetiskt perspektiv:Den fjärde skildrar andra världskriget ur ett nazistiskt perspektiv:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar