måndag 16 november 2015

BA1b - Lässtrategin Upptäcka/reda ut oklarheterDags för den tredje lässtrategin. Denna handlar om att upptäcka och reda ut oklarheter i den text du läser. Även här har jag gjort en mall som du kan använda dig utav. Du kommer åt mallen här nedan:

Mall upptäcka/reda ut oklarheter

Vi kommer att gå igenom strategin tillsammans och därefter ska jag konkret visa hur man använder sig utav den. Nästa steg blir att ni tillsammns får arbeta med strategin för att sedan till sist arbeta med den på egen hand utifrån den roman du läser.

Vill du få hjälp med hur man kan arbeta med strategin? Här nedan finns ett läsprotokoll som du kan ha som stöd under din läsning.

Läsprotokoll upptäcka/reda ut oklarheter


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar