måndag 28 november 2016

BA1A - Jag skriver i dina ord!

Äntligen är det dags att börja arbeta med era tävlingsbidrag. Du ska under kommande lektion välja ut den låttext eller dikt som du vill ha som utgångspunkt för ditt eget skrivande. Under lektionen kommer jag att gå igenom tävlingsreglerna en gång till och också ge dig tips och idéer hur du kan skriva.

Tips på hur du kan arbeta med dikten/låttexten:
Du kan sno vad som helst ur dikten: ett ord, en rad, en mening, och skriva vidare på det.
Du kan klippa sönder dikten och klistra ihop den igen.
Du kan skriva utifrån en känsla som dikten ger dig.
Du kan förklara varför dikten är helt omöjlig att förstå.
Du kan ändra på precis allt i dikten och berätta varför du vill ändra den just så.
Du kan fundera på vad dikten handlar om egentligen.
Du kan använda dikten till att tala om någonting helt annat.
Du kan gå strategiskt tillväga, dela upp dikten i sina minsta beståndsdelar och analysera den.
Du kan försöka se vad det är i dikten som ger dig den upplevelse som du har.
Du bestämmer!


fredag 25 november 2016

FT2 - ingen lektion måndagen den 28 november

Som ni ser på ert schema är det inte utlagd någon lektion i historia på måndag. Ni har alltså inte historia måndagen den 28 november. Nästa lektion äger rum måndagen den 5 december. Vi ses då!

onsdag 23 november 2016

HiBA/HV - Revolutionerna

Under torsdagens lektion ska vi återkoppla till avsnittet av Historieätarna som vi såg förra veckan. Vi ska ta vår utgångspunkt i frågorna:

1. Vad får du reda på om den svenska historien genom programmet?
2. Hur förändrades livet för människorna under industrialiseringen?
3. På vilket sätt kan man säga att industrialiseringen innebar stora förändringar för människorna?

Därefter ska vi börja arbeta med läroboken och sidorna 43-49.

BA1A - Jag skriver i dina ord!

Under torsdagens lektion ska vi fortsätta arbeta med "Jag skriver i dina ord!". Ni ska få information om författarbesöket som äger rum den 1 december kl 10.00. 

Den 1 december kommer Torgny Karnstedt och om honom kan vi läsa här:

Torgny Karnstedt

Under lektionen ska vi läsa högt, samtala och diskutera författarens texter.


måndag 21 november 2016

BA1A - Jag skriver i dina ord!

Under tisdagens lektion ska vi ta vår utgångpunkt i två artisters låtar. Vi ska lyssna på Bob Dylan, årets nobelpristagare i litteratur och på Håkan Hellström, en av Sveriges mest populära musiker. Upplägget till denna lektion har jag lånat från Oscar Studeny som är svensklärare.

Håkan Hellström har tagit stort intryck av Bob Dylan och det syns och hörs i Hellströms egen musik. Det där med att det finns spår av en text i en annan text brukar inom litteraturvetenskap kallas intertextualitet. Ingen text står alltså helt själv. Alla texter är påverkade av någon/något och det syns alltså på olika sätt. Idag ska vi fundera över hur intertextualiteten mellan Bob Dylan och Håkan Hellström ser ut och vi gör det genom två inspelningar. Den första från 1965.

  1. Blir Bob Dylans musikvideo bättre med hjälp av talkort tycker du? Hur tycker du att Hellströms video blir när han använder talkort? Motivera.
  2. Håkan härmar Dylans musikvideo - är det en hyllning eller en stöld? Vad tycker du? Resonera muntligt.
  3. Känner du till några andra låtar/texter som inspirerats av andra texter? Ge exempel.
  4. Går det att skriva en helt ny poplåt eller är alla moderna texter bara intertexter (nya versioner) av tidigare texter? Resonera muntligt.
  5. Är Håkan Hellström en texttjuv? Har han skrivit "Kom igen Lena" eller är det bara ett plagiat (direkt avskrift av Dylans låttext)? Resonera skriftligt och lyft fram argument för din ståndpunkt.

söndag 20 november 2016

FT2 - Revolutionerna

Under måndagens lektion ska vi inleda ett nytt arbetsområde som handlar om de tre revolutionerna:

Industriella revolutionen
Franska revolutionen 
Amerikanska revolutionen

Vi inleder med att ta avstamp i svensk historia och den svenska industrialiseringen genom att se det senaste avsnittet av Historieätarna. Under tiden du ser det ska du fundera över följande frågor:

1. Vad får du reda på om den svenska historien genom programmet?
2. Hur förändrades livet för människorna under industrialiseringen?
3. På vilket sätt kan man säga att industrialiseringen innebar stora förändringar för människorna?

Historieätarna om industrialiseringen

onsdag 16 november 2016

Historia - De tre revolutionerna

Under torsdagens lektion ska vi inleda ett nytt arbetsområde som handlar om de tre revolutionerna:

Industriella revolutionen
Franska revolutionen 
Amerikanska revolutionen

Detta arbetsområde tas upp på sidorna 30-49 i läroboken. 

Vi inleder med att ta avstamp i svensk historia och den svenska industrialiseringen genom att se det senaste avsnittet om Historieätarna. Under tiden du ser det ska du fundera över följande frågor:

1. Vad får du reda på om den svenska historien genom programmet?
2. Hur förändrades livet för människorna under industrialiseringen?
3. På vilket sätt kan man säga att industrialiseringen innebar stora förändringar för människorna?

Historieätarna om industrialiseringen


BA1A - Jag skriver i dina ord


Under torsdagens lektion ska vi arbeta vidare med arbetsområde Jag skriver i dina ord!

Vi tar vår utgångspunkt i den grafiska romanen Ankomsten av författaren Shaun Tan. Ankomsten handlar om en man som lämnar sin familj för att söka ett nytt, bättre liv åt sig och sin familj på andra sidan havet. Det är en bok om flykt, migration och vänskap. Under lektionen kommer du att få möta några av de illustrationer som finns i romanen. 

lördag 12 november 2016

BA1 - Jag skriver i dina ord!

På tisdag, den 15 november, är jag på kurs. Ni kommer därför att ha Lars Bengtsson i svenska. Ni ska få fortsätta arbeta med området "Jag skriver i dina ord!" och tisdagens lektion inleds med Lars Winnerbäck:
Vad handlar hans låt om? Fundera och diskutera. 

Ni ska också få arbeta vidare med låttexten utifrån sidorna 142-144 i boken Insikter i svenska. Böckerna finns i skåpet i klassrummet. 

onsdag 9 november 2016

Epokerna - Historia BA1 och HV3

På torsdag arbetar vi vidare med arbetsområde Epokerna. Ni ska få sitta i nya grupper och i dem redovisa ert arbete från lektionen vecka 43. 

Under lektionen ska vi också arbeta med en skrivuppgift. Instruktionen kommer här:

Året är 2045. Du sitter hemma i soffan. Rätt som det är dimper det i soffan ner en människa från framtiden. Han, det är en man, kan härma ditt språk. När din första förvåning har lagt sig börjar du lyssna på honom. Han har fått i uppdrag av sin regering att samla in fakta om dåtiden, framför allt om svensk och europeisk historia från forntiden fram till 1700-talet. Han ber dig om hjälp. Du funderar en stund och sedan tänker du att du kan hjälpa honom, då du precis arbetet med detta i din klass (ja, du är lärare år 2045). Du bestämmer dig för att berätta om:

- vår epokindelning (varför vi delar in historien i epoker och vilka de olika epokerna är)
- viktiga händelser/händelseförlopp under de olika epokerna

Det du berättar för framtidsmänniskan skriver du nu ner i ett Google Dokument. Tänk på att din text ska vara sammanhängande och att du tydligt förklarar och beskriver. Framtidsmänniskan vet ingenting om historien utan det blir du som ger honom denna kunskap.

Texten ska vara ca 1 A4-sida. Den ska påbörjas under lektionen och göras klar före nästa veckas lektion.


Jag skriver i dina ord!

På torsdag är det dags att gå vidare i Jag skriver i dina ord! Vi inleder med att återkoppla till krönikan av Lukas Ernryd och vi gör det genom Bob hund:
Sedan måste vi ju lyssna på lite poesi också. Vad sägs om denna dikt?
Och sen måste vi få tid att skapa. Denna gång skapar vi dikter i form av BlackOut Poetry. Här följer en kort instruktion av svenskläraren Malin Larsson:

måndag 7 november 2016

Jag skriver i dina ord!

Vi ska under veckorna 45-50 arbeta med poesi och låttexter. Arbetsområdet är kallat Jag skriver i dina ord! och är en del av en tävling med samma namn. Tävlingen går ut på att du ska komponera en egen text utifrån en valfri dikt eller låttext.Under arbetsområdet kommer du också att få möta en författare, Torgny Karnstedt. Han kommer till skolan torsdagen den 1 december.

Nedan finns tävlingsreglerna:

TÄVLINGSREGLER

Bidraget ska bestå av en egen valfri typ av text, skriven utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Du kan ta ut svängarna rejält! Du kan leka och plocka isär texten du utgår ifrån, parodiera den, argumentera med den om du tycker att den är dålig – eller låta den inspirera dig till att skriva något helt eget och annorlunda.
Bidraget ska vara skrivet på svenska och får vara max 6 000 tecken inklusive blanksteg. Ange vilken text du har utgått ifrån. Bidraget får vara skrivet av fler än en författare, men behandlas då som ett bidrag. Endast ett bidrag per deltagare.
En jury från varje landsända – norr, syd, öst och väst – kommer att nominera två bidrag var till finalen i Göteborg. Av de åtta finalbidragen utser en ny jury tre vinnare som traditionsenligt får motta sina priser på Forum för poesi och prosas säsongsavslutning i Göteborg i maj 2017.
Deadline är 26 februari. 
Lycka till!

Under dagens lektion inleder vi vårt arbetsområde genom att arbeta med frågorna nedan:

1. Vad är poesi?

2. Vilken är skillnaden mellan en dikt och en låttext?

Vi ska också läsa en krönika av Lukas Ernryd med titeln Hundarna ger henne något som jag aldrig någonsin kan ge.


söndag 6 november 2016

Historia FT2DE - källor och källkritik

Måndagen den 7 november är det dags för sista lektionen inom arbetsområde Källor och källkritik. Du kommer under lektionen att på egen hand få arbeta med några historiska källor. Du ska läsa, analysera, reflektera och skriva. 

Historia FT2Ab - sista lektionen med arbetsområde Källor och källkritik

Måndagen den 7 november är det dags för sista lektionen inom arbetsområde Källor och källkritik. Du kommer under lektionen att på egen hand få arbeta med några historiska källor. Du ska läsa, analysera, reflektera och skriva. 

Om du blir klar kommer du att få påbörja arbetet med de tre revolutionerna:

Amerikanska revolutionen
Franska revolutionen
Industriella revolutionen

Du går till digilar.se och loggar in. Sedan väljer du arbetsområde "Tre revolutioner". Du går vidare till "Amerikanske revolutionen" och lyssnar/läser sidorna och gör de frågor som tillhör. Svaren på frågorna lämnar du in direkt genom att klicka på knappen "Lämna in".