onsdag 16 november 2016

Historia - De tre revolutionerna

Under torsdagens lektion ska vi inleda ett nytt arbetsområde som handlar om de tre revolutionerna:

Industriella revolutionen
Franska revolutionen 
Amerikanska revolutionen

Detta arbetsområde tas upp på sidorna 30-49 i läroboken. 

Vi inleder med att ta avstamp i svensk historia och den svenska industrialiseringen genom att se det senaste avsnittet om Historieätarna. Under tiden du ser det ska du fundera över följande frågor:

1. Vad får du reda på om den svenska historien genom programmet?
2. Hur förändrades livet för människorna under industrialiseringen?
3. På vilket sätt kan man säga att industrialiseringen innebar stora förändringar för människorna?

Historieätarna om industrialiseringen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar