måndag 28 november 2016

BA1A - Jag skriver i dina ord!

Äntligen är det dags att börja arbeta med era tävlingsbidrag. Du ska under kommande lektion välja ut den låttext eller dikt som du vill ha som utgångspunkt för ditt eget skrivande. Under lektionen kommer jag att gå igenom tävlingsreglerna en gång till och också ge dig tips och idéer hur du kan skriva.

Tips på hur du kan arbeta med dikten/låttexten:
Du kan sno vad som helst ur dikten: ett ord, en rad, en mening, och skriva vidare på det.
Du kan klippa sönder dikten och klistra ihop den igen.
Du kan skriva utifrån en känsla som dikten ger dig.
Du kan förklara varför dikten är helt omöjlig att förstå.
Du kan ändra på precis allt i dikten och berätta varför du vill ändra den just så.
Du kan fundera på vad dikten handlar om egentligen.
Du kan använda dikten till att tala om någonting helt annat.
Du kan gå strategiskt tillväga, dela upp dikten i sina minsta beståndsdelar och analysera den.
Du kan försöka se vad det är i dikten som ger dig den upplevelse som du har.
Du bestämmer!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar