onsdag 9 november 2016

Epokerna - Historia BA1 och HV3

På torsdag arbetar vi vidare med arbetsområde Epokerna. Ni ska få sitta i nya grupper och i dem redovisa ert arbete från lektionen vecka 43. 

Under lektionen ska vi också arbeta med en skrivuppgift. Instruktionen kommer här:

Året är 2045. Du sitter hemma i soffan. Rätt som det är dimper det i soffan ner en människa från framtiden. Han, det är en man, kan härma ditt språk. När din första förvåning har lagt sig börjar du lyssna på honom. Han har fått i uppdrag av sin regering att samla in fakta om dåtiden, framför allt om svensk och europeisk historia från forntiden fram till 1700-talet. Han ber dig om hjälp. Du funderar en stund och sedan tänker du att du kan hjälpa honom, då du precis arbetet med detta i din klass (ja, du är lärare år 2045). Du bestämmer dig för att berätta om:

- vår epokindelning (varför vi delar in historien i epoker och vilka de olika epokerna är)
- viktiga händelser/händelseförlopp under de olika epokerna

Det du berättar för framtidsmänniskan skriver du nu ner i ett Google Dokument. Tänk på att din text ska vara sammanhängande och att du tydligt förklarar och beskriver. Framtidsmänniskan vet ingenting om historien utan det blir du som ger honom denna kunskap.

Texten ska vara ca 1 A4-sida. Den ska påbörjas under lektionen och göras klar före nästa veckas lektion.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar