onsdag 23 november 2016

HiBA/HV - Revolutionerna

Under torsdagens lektion ska vi återkoppla till avsnittet av Historieätarna som vi såg förra veckan. Vi ska ta vår utgångspunkt i frågorna:

1. Vad får du reda på om den svenska historien genom programmet?
2. Hur förändrades livet för människorna under industrialiseringen?
3. På vilket sätt kan man säga att industrialiseringen innebar stora förändringar för människorna?

Därefter ska vi börja arbeta med läroboken och sidorna 43-49.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar