tisdag 5 april 2016

Sv3 - Skriva ett PM

Vi har nu börjar vårt arbete med att förbereda inför det nationella provet i april månad. Under tisdagens lektion får du ut texthäftet som ska användas till det nationella provet samt material som visar på tidigare uppgift och bedömningsmatris i det nationella provet.

Då många kände sig osäkra på det här med PM blir denna veckas uppgift att skriva ett kortare PM. I läroboken s 136-141 kan man läsa om vad PM är och vilka delar det ska innehålla.

Ditt PM skickas in till mig senast torsdag kväll. Torsdagens lektion genomför du på egen hand och den som vill kan förlägga sitt skrivande till en annan dag. Du behöver alltså inte sitta under lektionstiden och skriva utan du kan skriva hemma en kväll istället, om det passar dig bättre. Se bara till att skicka in till mig senast torsdag kväll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar