torsdag 14 april 2016

BA1B - Lässtrategier och datum för NP

Jag lovade lägga ut datum för det nationella provet i svenska. De kommer här:

21 april: Delprov A (muntligt anförande) - på lektionstid
22 april: Delprov A (muntligt anförande) - på lektionstid
26 april: Delprov B (läsförståelse) - kl 08.20-10.30
28 april: Delprov C (Skrivuppgift) - kl 08.20-11.30


Här nedan kommer länkar till de fyra lässtrategierna:

Lässtrategi överblicka/se framåt

Lässtrategi Ställa frågor/undra

Lässtrategi Upptäcka/reda ut oklarheter

Lässtrategi SammanfattaInga kommentarer:

Skicka en kommentar