torsdag 7 april 2016

Sv1 - Dags för nationella prov

Då lämnar vi våra noveller, berättarkurvan och infografik och går vidare in i nästa arbetsområde. Under de kommande veckorna blir fokus det nationella provet. Vi ska gå igenom provets 3 delar och ni ska också genomföra de olika delarna. 

Torsdagen den 7 april inleder vi med allmän information om provet och vi börjar också titta på den första delen som handlar om att hålla ett muntligt anförande.

Provets olika delar ska genomföras under följande dagar:

20 april - Delprov A: muntligt anförande d.v.s. hålla tal
21 april - Delprov A: muntligt anförande d.v.s. hålla tal
26 april - Delprov B: läsförståelse
28 april - Delprov C: skrivning

Här på bloggen kommer jag att lägga ut några filmer under kommande vecka. Filmerna kan vara ett stöd i arbetet med att förbereda ett muntligt anförande men också ett stöd för skrivuppgiften. Titta gärna igenom dem!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar