måndag 11 april 2016

BF3a - Första världskriget fortsätter

Under lektionen den 12 april fortsätter vi vårt arbete med första världskriget. Vi närmar oss krigsslutet och Versaillesfreden. Vad hände? Vad skrevs in i fredsavtalet? Varför kände sig Tyskland kränkt?

Vi kommer också att gå igenom kommande prov som äger rum den 19 april. Fokus på provet är Versaillesfreden. I läroboken är det sidorna 119-126.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar