måndag 11 april 2016

Sv3 - kort om PM och sedan information om den muntliga delen av NP

Under lektionen den 12 april ska vi tillsammans titta på det här med källhänvisningar och referatmarkörer i löpande text.

Därefter ska vi gå igenom den andra delen av det nationella provet som består av ett argumenterande tal. Ni ska få reda på datum för ert tal men också information om vad talet ska innehålla samt vilka bedömningskriterierna är. För den som vill få stöd i läroboken är det sidorna 46-57 (om argumentation) samt s 20-45 (om den retoriska arbetsprocessen).

När ni väl ska börja skriva era egna tal och sedan också hålla dem kan ni ha hjälpa av mina två filmer. Den första är sista minuten-tips inför muntliga anföranden och den andra visar talets olika delar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar