torsdag 28 april 2016

BF3b - Första världskriget fortsätter

Under lektionen den 28 april fortsätter vi vårt arbete med första världskriget. Vi närmar oss krigsslutet och Versaillesfreden. Vad hände? Vad skrevs in i fredsavtalet? Varför kände sig Tyskland kränkt?

Vi kommer också att gå igenom kommande prov som äger rum i maj månad. Fokus på provet är Versaillesfreden. I läroboken är det sidorna 119-126.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar