torsdag 8 december 2016

Historia - FT2AB

Under måndagens lektion ska vi fortsätta arbeta med revolutionerna. Vi ska nu fördjupa oss i amerikanska revolutionen men också få information om upplysningen. Lektionen kommer att innehålla följande:

1. Först en filmad genomgång där upplysningen och den amerikanska revolutionen förklaras. Du kommer åt genomgången här nedan. Den är gjord av Mattias Axelsson som är historielärare.

2. Efter genomgången ska du besvara frågorna:

a) Vad är upplysningen?
b) När är upplysningen?
c) Vilka är upplysningens huvudtankar?
d) I filmen talas det om en vetenskaplig revolution. Vad innebär det?
e) Vad är den amerikanska revolutionen?
f) Beskriv den amerikanska revolutionen med egna ord.
g) På vilket sätt kan man se den amerikanska revolutionen som en konsekvens av upplysningens tankar?

Dela dina svar med mig.

3. Sen ska du få läsa i läroboken. Gå till digilar.se och logga in med dina uppgifter. Välj "Tre revolutioner" och sedan kapitel "Amerikanska revolutionen". Gå till avsnitt "5. Revolutionens konsekvenser". Läs avsnittet.

4. Sammanfatta revolutionens konsekvenser i en tankekarta.

5. Fundera över hur upplysningens tankar har påverkat oss. Ge exempel.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar