söndag 18 december 2016

FT2 - Franska revolutionen

Måndag och terminens sista historielektion. Vi arbetar vidare med revolutionerna. Förra lektionen fick ni arbeta med amerikanska revolutionen och idag går vi in på den tredje revolutionen nämligen franska revolutionen.

Vi inleder med att se denna genomgång, gjord av historieläraren Henrik Tröst:Till genomgången har jag tagit fram några frågor som jag vill att du besvarar. Du når frågorna här nedan:

Frågor franska revolutionen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar