onsdag 14 december 2016

BA/HV - Arbetsområde revolutionerna fortsätter

Torsdag och terminens sista historielektion. Vi arbetar vidare med revolutionerna. Förra lektionen fick ni arbeta med amerikanska revolutionen och vi fortsätter med den. Vi arbetar i läroboken:

1. Läs sidorna 37-39.
2. Besvara frågorna på sidan 39. Dela dina svar med mig.

När detta är gjort går vi in på den sista revolutionen som är den franska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar