torsdag 8 september 2016

Svenska 1 - screening och referat

Den 13 september är det dags för screening. 

Den 15 september ska du få arbeta med artikeln du valt. Du ska:

1. Läsa artikeln
2. Göra en tankekarta där du får med det mest intressanta och viktiga från artikeln
3. Utifrån din tankekarta skriva ett referat. Du har läroboken sidorna 63-65 till hjälp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar