måndag 5 september 2016

Historia - Källkritik och historiskt källmaterial

Vi kommer denna vecka att följa upp frågorna från novellen "Hjälten Josef Schultz på fotografiet".

Frågor till Hjälten Josef Schultz

Vi kommer sedan att gå igenom materialet i läroboken, s 10-17 och vad vi ska göra under de kommande lektionerna.

Till sidorna 10-17 har jag tagit fram några instuderingsfrågor. Du når dem här:

Instuderingsfrågor


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar