torsdag 8 september 2016

Historia - källkritik och källkritisk metod

Den 15 september kommer vi att fortsätta arbeta med källkritik och källkritisk metod. Du ska på egen hand få arbeta med några bilder (fotografier) och göra bildanalyser. Allt material kommer du att få på lektionen. Blir du klar med uppgiften fortsätter du besvara frågorna till läroboken sidorna 10-17.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar