fredag 5 februari 2016

FT2DE - Vi går från industriella revolutionen till den amerikanska

Idag ska vi börja arbeta med den amerikanska revolutionen. Vi ska:

- se en kort film
- arbeta med frågor till filmen
- diskutera frågorna
- läsa i läroboken s 57-58
- skriva om konsekvenserna av den amerikanska revolutionen. Till er hjälp finns en skrivmall till detta. Du når den här:

Skrivmall konskevenser


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar