tisdag 9 februari 2016

FT2AB - dags att börja se samband och dra ihop trådarna

Under lektionen på fredag kommer ni att ha vikarie, då jag är på kurs i Stockholm. Då vi nu hunnit gå igenom de tre revolutionerna ska lektionen användas till att fördjupa sig och läsa in sig inför den kommande skrivuppgift som vi ska ha den 19 februari.

Under lektionen ska ni jämföra den franska och den amerikanska revolutionen utifrån följande aspekter:

- Bakgrund och orsak
- Förlopp och viktiga händelser/förändringar
- Resultat och följder

Till er hjälp har ni de olika filmade genomgångarna som ligger på bloggen men också läroboken s 59-65. Om ni vill kan ni använda skrivmallen som ett stöd i er jämförelse.

Skrivmall jämförelse

När det gäller skrivningen den 19 februari kommer den att fokusera just på att kunna jämföra revolutionerna med varandra. NI behöver därför gå igenom alla inlägg som handlar om revolutionerna och se de olika filmade genomgångarna. Ni behöver också läsa in er på de anteckningar som ni gjort under lektionstid. Undrar ni något om provet får ni ta kontakt med mig under denna eller nästa vecka. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar