onsdag 10 februari 2016

BF3B - Vi fortsätter med Sveriges historia

Denna vecka kommer ni att ha vikarie då jag är på kurs. 

Ni ska fortsätta arbeta med Sveriges historia under 1800-talet. Ni ska jämföra avsnittet från julkalendern med sidorna i läroboken. Ni behöver därmed börja med att läsa igenom sidorna i boken s 80-84, 86-87, 130-131 och 133.  

När ni sedan ska göra en jämförelse kan ni ha venndiagrammet nedan som hjälp. Ett venndiagram består av två cirklar som möts i mitten. Det som är gemensamt för de två texterna (julkalendern och läroboken) sätter man in i mitten och det som är specifikt för var och en av texterna sätter man i ytterkanterna av cirklarna. När ni fyllt i allt ni kan komma på har ni en bra överblick över likheter och skillnader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar