måndag 25 januari 2016

BF3A - Industriella revolutionen fortsätter

Föregående lektion tittade ni på en genomgång om industriella revolutionen. Under denna lektion ska vi arbeta vidare med den industriella revolutionen och vi tar vår utgångspunkt i läroboken s 66-71 och i en av skrivmallarna. Din uppgift blir att skriva en text där du lyfter fram orsakerna till den industriella revolutionen. Du ska alltså använda dig av skrivmallen som handlar om orsaker (skrivmall 1) och ta hjälp av genomgången från förra lektionen samt av lärobokstexten. Du når skrivmallen genom att klicka på länken nedan:

Skrivmall - orsaker till den industriella revolutionen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar