fredag 29 januari 2016

BA1B - Språksociologi

Under lektionen den 2 februari kommer ni att ha vikarie. Precis som jag sa senast ska ni under denna lektion arbeta med läroboken Kontext och sidorna som handlar om "Språk i olika sammanhang" s 13-39. En del är igång, andra ska börja och några är nästan klara. Arbeta på aktivt och gör så mycket du bara hinner. Skriv i Google Dokument och dela dina svar med mig.

Uppgifterna som ska göras är de som finns på sidorna:

14-15
17
23-26
27
30-33
35
37-38

Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar