söndag 17 januari 2016

BF3 och TP2 - Industriella revolutionen

Vi ska se en genomgång, som handlar om industriella revolutionen. Genomgången är gjord av Mattias Axelsson  och du har den här nedan:
Till genomgången har jag tagit fram ett antal frågor som du ska fundera över. Du ser dem i dokumentet Frågor till industriella revolutionen. Besvara frågorna och diskutera dem sedan med dina klasskompisar.

Under lektionen ska du också få börja arbeta med läroboken s 66-71 och en av skrivmallarna. Din uppgift blir att skriva en text där du lyfter fram orsakerna till den industriella revolutionen. Du ska alltså använda dig av skrivmallen som handlar om orsaker (skrivmall 1) och ta hjälp av genomgången ovan samt av lärobokstexten. Du når skrivmallen genom att klicka på länken nedan:

Skrivmall - orsaker till den industriella revolutionenInga kommentarer:

Skicka en kommentar