söndag 26 februari 2017

Historia FT2 - Världskrigen

Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med de två världskrigen. Till området finns två bedömningsuppgifter, en som handlar om Versaillesfreden (genomförs under lektionstid den 20 mars) och en som handlar om historiebruk och källkritik (8 maj). Dessa kommer du att få mer information om under lektionstid.

I historieboken, Perspektiv på historien, är det fokus på avsnitten som berör första världskriget (s 117- 124) och andra världskriget (s 173-214). 

För att du ska få en överblick över de två världskrigen kan du ta del av tidslinjen som jag gjort. Klicka på de olika punkterna så får du fram information om perioden. I några fall finns det länkar vidare och då kan du få reda på mer om händelsen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar