söndag 12 februari 2017

FT2: 1800-talets stora uppfinningar - vilka var det?

Under måndagens lektion ska vi fortsätta att fördjupa oss i 1800-talet. Vi ska denna gång undersöka de stora uppfinningar som under 1800-talet såg dagens ljus. Vi gör det med hjälp av programmet Max 1800-tal och avsnittet Uppfinningarnas århundrade.

Max 1800-tal: Uppfinningarnas århundrade

Efter programmet ska du få besvara frågorna nedan:

1. I början av programmet vaknar Max Landergård upp i sin lägenhet i nutid. Lägenheten är full av uppfinningar som kom på 1800-talet. Vad finns det i ditt hem som är 1800-talsuppfinningar?

2. Vilka svenska uppfinningar kom på 1800-talet?

3. Dynamiten, en svensk uppfinning! Vem var Alfred Nobel, hur kom han på receptet till dynamit och varför är det i hans namn ett av världens mest åtråvärda priser delas ut?

4. Tåget gjorde sin entré i Sverige 1856, men detta var en uppfinning som importerades från England. När uppfanns tåget?

5. Ångloket är ett resultat av just ångkraften, en viktig uppfinning på 1800-talet. Vilka andra uppfinningar var ett resultat av människans upptäckt av ångkraften och hur fungerar det egentligen att omvandla ånga till något användbart?

6. Samuel F.B. Morse är grundare till morsespråket, som användes som kommunikationsmedel mellan telegrafer. Morsespråket användes än idag. Hur ser principerna för morsespråket ut och hur kom Morse på att uppfinna morsespråket?

7. Telegrafen och senare telefonen kom att revolutionera människans sätt att kommunicera. Men vilka kommunikationssätt användes dessförinnan?

8. Intresset att nedteckna och tillvarata folksagor, sägner och vistraditioner väcktes i många länder under 1800-talet. Ge några exempel! 

9. Karl Tirén gjorde sig känd genom att vid förra sekelskiftet samla in samisk jojkmusik. Hur såg situationen ut för samerna i Sverige på 1800-talet?

10. En av de som kom att bygga upp ett enormt oljeimperium och styra stora delar av industrin ända fram till sin död 1914 var John D. Rockefeller. Vem var han? Och vilken påverkan hade han på oljeindustrin under 1800-talet?

11. Vilka produkter i ditt dagliga liv innehåller olja?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar