torsdag 20 oktober 2016

Källkritik - Ådalen

Måndagen den 24 oktober ska vi fortsätta med källkritik. Förra lektionen fick ni arbeta i grupp med olika begrepp. Idag ska ni få visa att ni kan använda dem när ni läser och diskuterar historiska källor. 

Jag kommer att läsa en kort inledande text om Ådalen 1931. Därefter kommer ni att få arbeta gruppvis med en kortare notis från en tidning och två löpsedlar/rubriker. Ni ska diskutera källorna utifrån de fyra kriterierna:

- äkthet
- tendens
- beroende
- tidssamband


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar