måndag 17 oktober 2016

Jag skriver till dina bilder

Under de kommande veckorna kommer vi att fokusera på skrivande, kamratbedömning och att successivt utveckla vårt skrivande. Arbetsområdet heter "Jag skriver till dina bilder". Idén har jag fått från Carina Byström, som arbetar som lärare i Stockholm.

Det centrala innehåll som är i fokus är:


  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
  • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Vi inleder vårt arbetsområde med att se en film som heter Austin´s Butterfly. Vad har den med vårt arbetsområde att göra?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar